Veel zorgboeren maken zich net als de meeste Nederlanders ernstig zorgen over de verspreiding van het virus en doen er alles aan om het te remmen. Tegelijk maken zijn zich zorgen om het welzijn van hun deelnemers en de continuïteit van hun bedrijf. Veel zorgboerderijen zijn geheel of gedeeltelijk gesloten. Ongeveer 70% van de deelnemers komt niet naar de boerderij. Tegelijk spannen zorgboeren zich in maximaal zorg te blijven verlenen, al is het op afstand.

In sommige regio’s zoals Noord- en Zuid-Holland, Limburg en Brabant geldt het dringende advies geen deelnemers meer te ontvangen, wat ook massaal wordt opgevolgd. Regionale organisaties zetten zich in voor hun leden, zowel in de informatievoorziening als voor doorbetaling op regionaal gebied. Neem contact op met je regionale organisatie om ervaringen uit te wisselen of zorgen te agenderen.
De Federatie Landbouw en Zorg is actief op landelijk terrein, zoals bij het ministerie van VWS, de VNG en zorgkantoren. Ook is er intensief contact onderling tussen de regio’s en de Federatie. Voor alle vier financieringsstromen (PGB, WMO, Wlz en onderaanneming) wordt ingezet op doorbetaling. De eerste geluiden zijn positief: er zal alvast niet gekort gaan worden op het PGB.
Geraamd wordt dat er nu 70% minder zorg verleend wordt en dat dat 15 miljoen euro per maand aan omzet zou kunnen schelen.
De Federatie heeft in elk geval besloten nog geen facturen uit te doen voor nog uit te voeren audits, al zaten ze wel in de pijplijn.

Volg het laatste nieuws op onze Facebook pagina of straks op de nieuwe website zorgboeren.nl. Er wordt ook hard gewerkt aan een overzicht van vragen en antwoorden met daarin ook veel praktische tips om verspreiding van het virus te voorkomen.

Enkele zorgboeren aan het woord:

De situatie in Brabant en Limburg is het meest drastisch, daar werd afgelopen maandag al op dringend advies van overheden gestopt met dagbesteding. Tuinderij De Es in Haaren ontving deze week helemaal niemand. Wel werd er dagelijks telefonisch contact gelegd met de deelnemers. Zorgboer Bart Pijneburg: “Het is de vraag hoe lang dat houdbaar is. We hebben alle cliënten doorgenomen en in de gevallen waar lang thuisblijven niet houdbaar is gaan we vanaf volgende week maatwerk oplossingen bieden. Zoals wandelen of klusjes op de boerderij laten doen die deelnemers alleen kunnen.”
De Es heeft ook arbeidstijdverkorting aangevraagd, maar moet het opnieuw doen omdat er een nieuwe regeling geldt. Ook heeft de zorgboerderij meteen overlegd met de GGZ-instelling over doorbetaling. Daar lijkt consensus over, maar 100 % zekerheid is er niet.

Frank Smeltink van zorgboerderij Leestensch hof in Wervershoof in Noord-Holland heeft dertien FTE aan mensen in dienst, maar de zorgboerderij is zeer dun bezet. Slechts een op de vier kinderen wordt er nog heen gebracht. Frank: “Onze omzet ligt tussen de 60.000 en 90.000 euro per maand. Dus als dat ineens wegvalt is het een grote strop.
“We hebben al arbeidstijdverkorting aangevraagd voor onze werknemers en bij de bank hebben we krediet gevraagd om de komende maanden door te komen. Ook hebben we bij verschillende gemeenten aangegeven wat we wel en niet doen en gevraagd achterstallige betalingen snel te voldoen en de betalingen te continueren. Maar op papier krijgen we alleen voor daadwerkelijk geleverde zorg vergoed. Vooralsnog hebben we echter nog geen antwoord gekregen. We zitten in grote onzekerheid.
Marleen Smeltink heeft de dagelijkse leiding. Zij probeert zo goed mogelijk handen en voeten aan de opgave te geven wel begeleiding te bieden, maar met zo min mogelijk contact. “We vragen ouders kinderen buiten te brengen, wij gaan met ze buiten spelen. Op gepaste afstand, voor een paar uurtjes.”
Frank en Marleen maken zich zorgen om de kinderen en jongeren die niet komen. “Sommigen hebben de zorg van de zorgboerderij echt hard nodig. Die houd je geen drie weken binnen.”

Rita Rijntjes van zorgboerderij Rita Rijntjes in het Utrechtse Harmelen ontvangt mensen met niet-aangeboren hersenletsel en vanuit de psychiatrie. Ongeveer de helft van hen komt nog. Vooral de mensen die in woonvormen zitten mogen hun huis niet uit. Anderen worden met privévervoer gebracht of komen op de fiets.
Rita vangt de mensen die nog wel komen zo goed mogelijk op. Op de boerderij leven allerlei dieren die nog verzorgd moeten worden zoals kwartels. Dat kan buiten en zonder op een kluitje te staan.
Het drukst is ze samen met haar medewerker met het bellen van de mensen die niet kunnen komen, soms meerdere keren per dag. “Dat wordt erg gewaardeerd, sommigen heb je zo een uur aan de lijn. Sommigen zijn er geestelijk echt slecht aan toe. Die hebben allerlei waanideeën over dat het corona virus gestuurd is en zo. Ik zou het iedereen aanraden om zoveel mogelijk contact te houden. Je hoeft dat niet allemaal zelf te doen. Wel bij de mensen met een psychiatrische achtergrond, maar niet bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel of dementie. Daar zou je ook een vrijwilligerscentrale voor kunnen inschakelen.”
De redactie kan hiervoor Luisterlijn aanbevelen, die heeft aangegeven hiervoor open te staan. Tel nr 0900 0767
Voor wat betreft het inkomen: Rita heeft ook arbeidstijdverkorting aangevraagd.

Nieuwsbrief Federatie Landbouw en Zorg