Beste onderaannemer,

Er is op dit moment veel communicatie omtrent het Coronavirus.
Het RIVM heeft besloten om extra maatregelen te treffen om verspreiding verder te voorkomen.  Wij willen jullie vragen deze richtlijnen te volgen.

Het verzoek om ons op de hoogte te houden van maatregelen die getroffen worden binnen de organisatie om verspreiding verder te voorkomen.
Wij willen daarnaast graag weten als door de getroffen maatregelen er iets verandert in de dienstverlening naar cliënten.
Daarnaast worden we graag zo spoedig als mogelijk op de hoogte gesteld als het virus daadwerkelijk bij een van uw klanten is vastgesteld.
Zouden jullie de genomen maatregelen naar mij kunnen mailen?

Wanneer er vragen zijn omtrent het Coronavirus mag er vanzelfsprekend even contact worden gezocht, we denken graag mee!

Met vriendelijke groet,

Marloes Woering
Teamleider begeleiding

AtHome First

Wijkcentrum Angelslo
Statenweg 109
7824 CW Emmen
T:    088 – 3210155
I:     www.athomefirst.nl