Beste lezer,

In navolging op voortgangsbericht 20 tot en met 24 vindt u in dit voortgangsbericht verdere informatie over de financiering WMO Zorg in Natura Ommelander Samenwerking. In bericht 23 hebben wij aangegeven dat voor begeleiding groep nog geen procedure beschikbaar was, onderstaande leest u de uitwerking hiervan.

Uitwerking regeling Begeleiding Groep Basis en Speciaal

Onderstaande bieden wij u een regeling aan voor de financiering van zorg, die u als uitvoerder begeleiding groep, niet volgens de contractuele eisen heeft kunnen invullen, maar daar wel een andere uitvoering aan heeft gegeven in verband met de Corona-crisis.

Dit is dus de volgende situatie: cliënt heeft een indicatie voor begeleiding groep (basis of speciaal), maar de zorg is individueel geleverd en/of heeft op een andere manier plaats gevonden (bijvoorbeeld groepsgesprekken via Skype/Zoom etc.) met ingang van 16 maart 2020 en later. In voortgangsbericht 24 hebben wij u reeds laten weten dat u de periode 1 tot en met 15 maart op de gebruikelijke wijze dient aan te leveren. Wij gaan ervan uit dat u hier de daadwerkelijke productie over aanlevert.

Deze alternatief geleverde zorg kan nu door u als uitvoerder via iWmo op de afgegeven indicatie begeleiding groep (basis of speciaal) worden gefactureerd en wel onder de volgende voorwaarden:

Spelregels:

 

  • De cliënt heeft in de te factureren week daadwerkelijk een vorm van zorg van de uitvoerder ontvangen en de uitvoerder kan dit (op een later moment) aantonen via een separate administratie.
  • 45 minuten contact in individuele situaties staat gelijk aan één dagdeel. Dat betekent dat 10- 45 minuten contact gelijk staat aan 1 dagdeel, 46-90 aan twee dagdelen etc.). Er wordt hier gekeken naar het contact per week.
  • Maximale facturatie is de omvang van de indicatie van de desbetreffende cliënt voor Begeleiding Groep (stel dat een cliënt twee dagdelen per week geïndiceerd heeft gekregen, dan is dat het maximum van de facturatie).
  • Heeft een cliënt in een bepaalde week geen ondersteuning c.q. contact gehad? Dan kunnen er voor die week geen facturen worden ingediend via iWmo.
  • Wij gaan uit van vertrouwen bij in het indienen van de iWmo facturatie.
  • U levert de facturatie aan via iWmo op de code die u normaal ook voor deze cliënt gebruikt.

Vervoer naar dagbesteding (basis en speciaal)

Ook voor vervoer behorend bij een indicatie voor begeleiding groep basis of speciaal zijn er voorwaarden om te factureren:

Situatie: cliënt heeft begeleiding groep (basis of speciaal) en heeft hierbij ook een vervoersindicatie. Door het vervallen van de dagbesteding groep (of een andere invulling van de te leveren zorg op deze indicatie) wordt er geen gebruik gemaakt van de vervoersindicatie met ingang van 16 maart 2020 en later.

Spelregels:

  • Maximale facturatie is 100% van de vervoersindicatie in etmalen maar wel wat voor de cliënt gebruikelijk is. Stel dat de cliënt een indicatie heeft voor 1 etmaal per week, dan is dat de maximale factuur. Maar wanneer desbetreffende cliënt in een reguliere maand maar drie van de vier keer naar de dagbesteding komt, verwachten wij dat er drie etmalen worden ingediend.
  • Wij gaan uit van vertrouwen bij in het indienen van de iWmo facturatie.
  • U levert de facturatie aan via iWmo op de code die u normaal ook voor deze cliënt gebruikt.

Addendum in de maak

Contractmanagement stelt een addendum op waarin tijdelijk toegestaan wordt om cliënten met een indicatie Begeleiding Groep op andere dan gebruikelijke manieren te helpen. Dit addendum is van toepassing in de periode dat de Coronamaatregelen gelden en is in lijn met de brief waarin VWS de gemeenten heeft opgeroepen om in ieder geval tot 1 juni 2020 voor continuïteit te zorgen. Het addendum zal u via de mail worden aangeboden. U wordt gevraagd om uw bestuurder te laten tekenen. Dit proces zal verlopen via het mailadres inkoopommeland@gemeente-oldambt.nl

Afstemming indicaties met gemeenten

Wij willen u als uitvoerder het verzoek doen om geen contact te leggen met consulenten over het wijzigen van de lopende indicaties, als het gaat om omzetting van groep naar individueel of het ophogen van basis naar speciaal en het motief gerelateerd is aan het Corona-virus. Dit is niet de bedoeling! Contractmanagement Ommeland is samen met gemeenten hard bezig om een uniforme werkwijze op te stellen voor de financiering van de zorg gedurende de Coronaperiode. Het doel is de financiering zoveel mogelijk te laten lopen via de bestaande indicaties. Het omzetten van indicaties leidt tot overmatige administratie. Wilt u hier rekening mee houden?

Productieverlies

Ondanks dat de regeling productieverlies nog in afwachting van het Rijk en VNG is, denken wij dat u uw financiële afwikkeling van daadwerkelijk geleverde productie via iWmo op dit moment voor de maand maart kunt afronden. De berekening voor het productieverlies zal buiten iWmo omlopen, daar wordt u nog nader over geïnformeerd. Uw aanlevering in iWmo zien de gemeenten dan ook nu met belangstelling.

Q&A

Wij gaan ervan uit dat de procedures in voortgangsbericht 24 en 25 duidelijk zijn. De vragen naar aanleiding van voortgangsbericht 20-23 lijken hiermee in de regel beantwoord of niet meer van toepassing. Mocht u desondanks nog onduidelijkheden hebben, dan kunt u deze op de mail richten aan Inkoop Ommeland (mailto:inkoopommeland@gemeente-oldambt.nl).

Wij gaan ervan uit u met dit voortgangsbericht u volledig te hebben geïnformeerd, indien u vragen heeft, belt of mailt u met Inkoop Ommeland!

Met vriendelijke groet,
team Contractmanagent

Raymon Freerks
Contractmanager