Beste Zorgboer(in)/Trajectuitvoerder,

Wij hebben inmiddels veel mailingen met diverse mededelingen, maar ook vragen van gemeenten, jeugdhulporganisaties en Zorgkantoren binnen gekregen. Het zou te veel zijn omdat allemaal in deze brief te zetten. Daarom geef ik daarvan een algemeen beeld.

Exacte informatie per gemeente, zorgkantoor en andere partijen kunt u in de loop van vandaag op onze website vinden op een speciale pagina genaamd Corona informatie. Deze pagina zal blijvend ververst worden zolang er nieuwe berichten blijven komen.

Gemeenten en andere contractpartners zijn zoekende naar wat er nu precies de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn. Ook voor gemeenten en andere contractpartners heeft het zo goed mogelijk op gang houden van de zorg aan de meest kwetsbaren prioriteit.
Op dit moment zijn er nog geen concrete uitspraken gedaan hoe om gegaan wordt met declareren van zorg die nu niet geleverd kan worden. Daar is op dit moment helaas nog geen eenduidig beeld van te geven.

Daarom is ons advies kijk welke zorg u wel kunt leveren zonder onverantwoorde risico’s en leg dat goed vast. Zie daarvoor de onderstaande weer aangepaste lijst.

Vooraf
1. Adviezen en richtlijnen zijn geen maatregelen of voorschriften, maar zijn bedoeld om te gebruiken binnen de eigen verantwoordelijkheid.
2. Stel uzelf op de hoogte van (hygiëne)voorschriften en richtlijnen van overheidsinstanties.
3. Overheidsvoorschriften en maatregelen zijn altijd bovenliggend aan adviezen en richtlijnen, denk daar aan.
Altijd geldt, neem geen onnodige risico’s.
Raadpleeg voor het laatste nieuws de volgende, waarschijnlijk al bij u bekende, websites:
– RIVM
– GGD Drenthe
– GGD Fryslân
– GGD Groningen
– GGD IJsselland
4. Laat geen onnodig bezoek toe op uw locatie.
5. Laat geen enkel bezoek toe op uw woonlocatie; met ouderen hanteer de verpleeghuisnorm. Sinds 19 maart 2020 moeten ook ouderen in “kleinschalige woonvormen” hun deuren sluiten voor bezoekers. Zie het nieuwsbericht op nos.nl.
6. Houdt daarbij ten alle tijde in het oog dat u werkt met kwetsbare doelgroepen.
7. Administratie:
– Leg dagelijks vast welke cliënten wel aanwezig zijn;
– Leg dagelijks vast welke cliënten op eigen initiatief thuisblijven;
– Leg dagelijks vast welke cliënten op uw advies thuis moeten blijven:
– Leg vast bij welke cliënten u tijdelijk ambulante begeleiding doet en wanneer.
8. Overleg met en instrueer uw medewerkers. Wijs medewerkers op hun verantwoordelijkheid (als dat nodig is), ook voor hun sociaal leven. Medewerkers met ziekte (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn en koorts) blijven thuis.
9. Stel duidelijke regels op rond reinheid, persoonlijke verzorging, onderling contact en communiceer deze regels. Scherp, indien nodig, huisregels aan!
10. Meld coronagevallen ook z.s.m. bij Stichting BEZINN, zowel medewerkers als cliënten.
11. Meld z.s.m. een (noodzakelijke) tijdelijke sluiting van uw Zorgboerderij bij Stichting BEZINN.

Wonen
Woonproducten kunnen niet gestopt worden.
1. Probeer uw cliënten bewust te maken van de regels (zie boven).
2. Houdt cliënten zoveel mogelijk op uw eigen locatie.
3. Wees alert op ziekteverschijnselen.
4. Hebt u woongroepen met dagbesteding, probeer de dagbesteding dan zoveel mogelijk zelf in te richten zodat cliënten niet naar elders hoeven.
5. Laat de dagbesteding voor cliënten “van buiten” vervallen. Probeer contact te houden met de cliënten en het netwerk en meld het zo snel mogelijk als er problemen dreigen te ontstaan.

Logeren
1. Handel tenminste naar de voorschriften van de kinderopvang:
– Overleg tijdig met het netwerk van de cliënt;
– Alleen wanneer noodzakelijk;
– Niet wanneer een cliënt ziekteverschijnselen heeft.
2. Overleg met het netwerk van de cliënt en stop of beperk het aantal momenten zoveel mogelijk zodat er ruimte blijft voor een kleinere, meest noodzakelijke doelgroep.

Dagbesteding algemeen
Handel naar de voorschriften van goed werkgeverschap:
– Stel duidelijke aangescherpte huisregels op;
– Instrueer medewerkers;
– Communiceer met het netwerk van de cliënt;
– Laat geen cliënten of medewerkers toe met ziekteverschijnselen;
– Probeer cliënten bewust te maken;
– Beperk zo nodig het aantal dagdelen om meer kleinere groepen te krijgen (ook qua vervoer);
– Houdt zoveel mogelijk ruimte voor de meest kwetsbare cliënten zonder dat er onverantwoorde risico’s worden genomen
– Probeer contact te houden met de cliënten en het netwerk. Meld het als er problemen dreigen te ontstaan.

Dagbesteding ouderen
Beperk deze vorm van dagbesteding zoveel mogelijk:
– Overleg duidelijk met netwerk van de cliënt;
– Houdt ruimte voor echt noodzakelijke opvang, mits cliënt niet ziek is;
– Probeer wel ambulant contact te houden met cliënten die thuisblijven.

Algemeen
Vanuit de werkorganisatie, het kantoor van Stichting BEZINN te Assen, zal de dienstverlening en ondersteuning door de medewerkers zoveel mogelijk doorgaan. Een aantal mensen werkt echter noodgedwongen thuis.
De afdeling Boekhouding is in verband met betalingen wel aanwezig net als dat de manager, Jan van Donkersgoed, zoveel mogelijk aanwezig is.
De anderen volgen een aanwezigheidsrooster om u toch vanuit het kantoor zo veel en zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn zonder onnodig risico op uitval te lopen.
Wij blijven voorlopig ’s morgens telefonisch bereikbaar.
Dagelijks vanaf 12.30 uur, op de vrijdag en in het weekend zijn wij telefonisch niet meer bereikbaar. De voicemail kan niet meer worden ingesproken. Stuur in plaats daarvan een e-mail met daarin duidelijke uw vraag/opmerking/anderszins zodat wij weten wie dat kan beantwoorden of stuur de e-mail direct naar de juiste persoon als u dat al weet. Vermeld in alle gevallen uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen mocht dat nodig zijn. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen per telefoon of per e-mail. Houdt er wel rekening mee dat dit iets langer kan duren.

Financiën
De betaling van 26 maart a.s. zal in ieder geval niet anders zijn dan u gewend bent.
Het bestuur zal zich zeker gaan beraden hoe om te gaan met de daarna volgende betalingen daar waar problemen ontstaan, maar onderneem zelf ook acties die nu al in gang gezet kunnen worden.
Op de website www.NU91.nl kunt u bijvoorbeeld personeel invoeren wat tijdelijk elders ingezet zou kunnen worden.

Overheidsmaatregelen voor liquiditeitstekorten
De overheid heeft op 17 maart jl. een aantal aanvullende maatregelen bekend gemaakt om financiering van liquiditeitstekorten bij ondernemers te stimuleren. In dit artikel gaan wij nader in op de Borgstelling MKB-kredieten, de financiering bij Qredits en de verruiming van GO-faciliteit. Lees meer

Voor vragen/opmerkingen/etc. kunt u altijd de volgende e-mailadressen gebruiken:
– e.vanroon@bezinn.nl
– info@bezinn.nl

Wij wensen u, nogmaals, sterkte en succes met alles de komende tijd in, hopelijk, goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed manager