Geachte contractpartners Wmo en Participatie/re-integratie,

Bijgaand doen wij u informatie toekomen over het vergoeden van de zorgkosten Wmo Gemeente Smallingerland, voor de maanden april en mei 2020. Graag verwijzen wij u naar de inhoud hiervan.

Zie Brief

Met vriendelijke groet,

Siska Kooistra

Contractbeheerder Sociaal Domein

Gemeente Smallingerland

0512-581234 | www.smallingerland.nl