Het crisisteam van LTO Nederland werkt hard aan verschillende maatregelen om de land- en tuinbouwsector
door deze moeilijke tijden te helpen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de drie regionale LTO’s en
diverse aangesloten organisaties. We proberen daar zo goed mogelijk over te communiceren; volg de social
media en relevante websites dus goed. In deze update geven we puntsgewijs weer waar op dit moment de
belangrijkste inzet wordt gepleegd.

 1. Algemeen noodpakket

2. Overleg rond transport

 • Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) heeft aangekondigd dat er aan de
  Nederlandse grenzen ‘Green lanes’ komen voor snelle doorstroom van essentiële goederen zoals
  voedsel. Dat is cruciaal voor onze sector. Lees hier meer informatie;
 • De EU-transportraad heeft aangegeven dat voedsel ‘essential goods’ zijn die dus niet mogen worden
  gehinderd aan de grenzen. Lees hier meer informatie (EN).

3. Overleg rondom arbeid

 • Arbeid heeft prioriteit; binnen twee weken is er een direct probleem als uitval van arbeid doorzet. Dat
  komt men name door het toenemend sluiten van de grenzen voor personen;
 • Verschillende marktpartijen werken in overleg met de Taskforce Arbeid aan mogelijkheden vraag en
  aanbod bij elkaar te krijgen;
 • De Werkgeverslijn brengt alle vragen en antwoorden over arbeidszaken samen

4. Compensatie en schade

 • Zie onze Infographic over het bijhouden van geleden schade;
 • Voor het weekend komt een formulier voor het formeel vastleggen van schade;
 • De Taskforce Tuinbouw werkt in samenwerking met o.a. banken aan concrete uitvoer regeling;
 • LTO Nederland brengt vandaag een schadebeeld uit van sectorbrede schade als eerste indicatie.

5. Internationaal

 • Overleg met Europese Commissie over het functioneren van de Europese markten breed;
 • Problemen van tekort aan koel- en vriescontainers wordt besproken, de mogelijkheid van toewijzen van
  vervoerscapaciteit wordt in beeld gebracht;
 • De mogelijkheden van interventieregelingen wordt in beeld gebracht, zoals gebruik van noodartikelen
  uit de Gemeenschappelijke Marktverordening;
 • LTO Nederland is tegenstander van aanwending van het GLB-crisisfonds, aangezien dit een sigaar uit
  eigen doos is die we nu niet kunnen gebruiken.

6. Overig

 • Regionale LTO’s zoeken gericht contact met leden om alle signalen binnen te krijgen;
 • Er komt een Q&A voor erfbetreders, ook in relatie tot Multifunctionele landbouw.