Beste relatie van Samen Doen Hardenberg,

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland neemt toe. Omdat medewerkers van Samen Doen veel in contact zijn met kwetsbare groepen nemen wij preventieve maatregelen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Dit in navolging op de adviezen van het RIVM en de maatregelen die door het kabinet zijn genomen om de continuïteit van onze werkzaamheden zo lang mogelijk te kunnen waarborgen.

De volgende uitgangspunten zijn vastgesteld:

  • Alle telefonische vragen worden opgepakt.
  • Alle cliëntgebonden contacten en – afspraken vinden gematigd doorgang, alleen de noodzakelijke bezoeken zullen afgelegd worden. Vooraf zullen medewerkers altijd de vraag stellen of mensen verkouden zijn of (lichte) griepklachten hebben. De medewerker maakt, in samenspraak met zijn of haar manager, de afweging of de afspraak door kan gaan.
  • De bezetting op de kantoren van Samen Doen Hardenberg is alleen het noodzakelijke. De overige medewerkers werken thuis, van waar ze naar de noodzakelijke cliëntgebonden afspraken zullen reizen.
  • Er zijn geen inloopspreekuren.
  • Er wordt door de medewerkers van Samen Doen Hardenberg niet deelgenomen aan regionale bijeenkomsten.
  • Voorlichtings- of andere externe bijeenkomsten worden afgelast.

Deze uitgangspunten gelden vooralsnog tot 1 april 2020.

Met vriendelijke groet,

Namens: Renske te Lindert, Directeur Samen Doen Hardenberg BV.

Gert Luisman

Strategisch Contractmanager

Maatschappelijk domein