Tips om contact te houden met cliënten/deelnemers in tijden van corona

Ons leven is de laatste twee weken op vele manieren erg veranderd. Een belangrijke verandering is dat de dagbesteding op de boerderij gestopt is. U vraagt zich wellicht af ‘Hoe kom ik deze situatie door? We proberen u met dit bericht een beetje te helpen. Tips om contact te houden met cliëntendeelnemers in tijden van corona