BEZINN is de naam voor Boer én Zorg in Noord-Nederland. Die naam wordt gebruikt door zowel Vereniging BEZINN als door Stichting BEZINN. Beide nauw samenwerkende organisaties hebben een eigen bestuur en een eigen verantwoordelijkheid.

Stichting BEZINN

Stichting BEZINN is sinds 2012 een bekende zorgorganisatie in Friesland, Groningen en Drenthe. Zorgaanbieder Stichting BEZINN is een juridische entiteit, heeft een eigen bestuur en een Raad van Toezicht. Governancecode brede zorg en WBTR zijn geïntegreerd in de statuten en wordt onderschreven en beleidsmatig toegepast door bestuur en de Raad van Toezicht.

Stichting BEZINN kan in deze gehele regio gebruik maken van een groot aantal, vaak kleinschalige, Zorglocaties in een groene omgeving. Op de verschillende Zorglocaties wordt een grote diversiteit aan verantwoorde en kwalitatieve zorg geleverd.

Zorgaanbieder Stichting BEZINN is gecertificeerd: ISO 9001: 2015 Certificaatregister nr. 01 100 2018584

Stichting BEZINN heeft ten doel: Het bijdragen aan de vermaatschappelijking van de zorg door het bieden van zorg op Zorgboerderijen en andere kleinschalige Zorglocaties die voldoen aan een erkend kwaliteitssysteem en aansluiten op de behoefte van de cliënten en hun individuele wensen en verder het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting BEZINN is daarmee een interessante partner voor zorgvragende instanties waaronder gemeenten, Zorgkantoren en Zorgverzekeraars in het kader van de Wmo, de Jeugdwet en de participatiewet.

Het grote voordeel voor de locaties die aangesloten zijn bij Stichting BEZINN, de zogenoemde ‘kleinere’ zorgaanbieders (o.a. Zorgboerderijen), is dat zij niet zelf een complete uitvoeringsorganisatie op hoeven te tuigen, maar wel met hun eigen identiteit en specialiteit op het gebied van zorgverlening werkzaam kunnen blijven middels het uitvoeren van zorgtrajecten onder verantwoordelijkheid van Stichting BEZINN.

De samenwerking van Stichting BEZINN met andere (kleine) zorg- en welzijn aanbieders en cliëntorganisaties sluit aan bij de visie van Stichting BEZINN en doet recht aan het belang en de behoefte van cliënten aan een integraal, samenhangend aanbod van zorg en welzijn bij voorkeur in de nabije omgeving. Ook hier geldt dat Stichting BEZINN eisen stelt aan de kwaliteit en daarop zal toezien!

BEZINN

Onder de naam BEZINN zijn verder met een eigen juridische entiteit actief:

Deze verdeling, Vereniging/Stichting, heeft het mogelijk gemaakt dat zowel de belangenbehartiging als ook de uitvoering op een verantwoorde manier is geregeld en dat daarover op een transparante manier verantwoording kan worden afgelegd.

Contact

Vredeveldseweg 2, 9404 CD Assen

Telefoon: 0592 - 30 00 33