Geachte jeugdhulpaanbieder,

Sinds  zondagmiddag 15 maart is het duidelijk dat de maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus ons allen treffen. Bij deze willen wij u informeren over het standpunt van de RIGG ten aanzien van continuïteit van de zorg en de maatregelen die de RIGG verder treft. Vooralsnog gelden die tot nadere orde.

 • Wij gaan ervan uit dat u de richtlijnen van het ministerie, de RIVM, de GGD en uw eigen richtlijnen volgt.
 • Tevens gaan wij ervan uit dat u de gevolgen van deze richtlijnen voor de dienstverlening aan uw cliënten zelf in kaart brengt.
 • Bij nieuwe en/of aanvullende maatregelen zullen we blijven communiceren.
 • We gaan ervan uit dat u zelf over de invloed van maatregelen op directe dagelijkse ondersteuning met individuele cliënten communiceert/afstemt, bijvoorbeeld:
  • Indien ondersteuning als gevolg van ziekte van de zorgverlener niet kan worden geboden en er geen vervanging mogelijk is.
  • Indien de cliënt zelf vanwege ziekte of preventief de ondersteuning opschort.
 • We gaan ervan uit dat continuïteit van zorg voor cliënten voor wie dat noodzakelijk is door u gewaarborgd is. Mocht u tegen zaken aanlopen die deze dienstverlening belemmeren, neem dan contact op met de RIGG via cm@groningen.nl.
 • Overleggen met u als aanbieder (zoals bijvoorbeeld contractgesprekken) schorten we zoveel mogelijk op of handelen we telefonisch af. Dit zal per afspraak worden beoordeeld.
 • Wij gaan ervan uit dat u zelf communiceert met betrokkenen, zoals casusregisseurs en onderaannemers, over de lijn zoals we in dit schrijven aangeven.

Bereikbaarheid RIGG

Onze medewerkers werken thuis en zijn het beste te bereiken via mail op rigg.cm@groningen.nl. Heeft u deze week afspraken staan met een van onze collega’s, dan nemen zij actief contact met u op hierover.

We hopen u voor nu zo goed mogelijk geïnformeerd te hebben. Heeft u toch nog vragen, mail ze dan naar rigg.cm@groningen.nl.