Beste jeugdprofessional,

Hierbij informeren wij je over de maatregelen die wij hebben genomen in verband met de Coronavirus COVID-19 pandemie.

Uitstel en verlengingen

Herregistratiedatum

Komt jouw herregistratiedatum dichtbij? Professionals die (hadden) moeten herregistreren tussen 1 maart en 31 december 2020 krijgen zes maanden uitstel van herregistratie. Dit omdat het momenteel lastig of onmogelijk is om bijscholing te doen, reflectiebijeenkomsten te organiseren, en aan alle voorwaarden te voldoen die noodzakelijk zijn om te herregistreren. Je nieuwe herregistratiedatum is te zien in Mijn SKJ.

Einddatum studieadvies voor professionals in de twr

Volg je het opleidingstraject tot postmaster via de tijdelijke wegingsregeling (twr), en verloopt je studieadvies in 2020 (vanaf 1 april), dan verschuift de einddatum naar 31 december 2020. Binnenkort is jouw nieuwe datum verwerkt in Mijn SKJ. Ligt de einddatum van je studieadvies vóór 1 april 2020, dan ontvang je binnenkort een aparte mail.

Accreditatietermijn

De geldigheid van door SKJ geaccrediteerde scholingen, trainingen e.d. wordt met zes maanden verlengd. Dit geldt voor scholingen waarvan de accreditatietermijn verloopt tussen 1 maart en 31 december 2020. Deze scholingen zijn in de scholingsagenda te herkennen aan de letters SKJ vóór het accreditatienummer (bijvoorbeeld SKJ197861).

Afbeelding van SKJ accreditatienummer

Ook de geldigheid van de door NIP/NVO geaccrediteerde scholingen met een einddatum tussen 1 maart en 31 december 2020 wordt met zes maanden verlengd. Bij deze scholingen staat geen SKJ vóór het accreditatienummer (bijvoorbeeld 252337).

Afbeelding NIP/NVO accreditatienummer


Herregistratie

Voor jeugd- en gezinsprofessionals, jeugdzorgwerkers, psychologen, pedagogen

 • Online-versies tellen mee
  Van scholingen die geaccrediteerd zijn (door SKJ of NIP/NVO), kunnen onlineversies worden aangeboden. Dit is een tijdelijke coulancemaatregel die vooralsnog tot 1 juni van kracht zal zijn.
 • Reflectie
  Ook reflectiebijeenkomsten kunnen online georganiseerd worden, zo lang de reflectie wel aan de voorwaarden voldoet.
 • Professionele standaarden en beroepsethiek (voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals)
  In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is besloten dat de gehele training Professionele standaarden en beroepsethiek vooralsnog tot 1 juni a.s. online kan worden aangeboden. De online training moet zo worden aangeboden dat er contact is tussen de trainer en deelnemers, er uitwisseling plaatsvindt en onderling vaardigheden worden geoefend. De training beperkt zich dus niet tot online kennisoverdracht.
 • Praktijkprogramma voor jeugd- en gezinsprofessionals
  Moet jij in het eerste registratiejaar een praktijkprogramma volgen, en loopt jouw eerste registratiejaar af tussen 1 maart en 31 december 2020, dan krijg je een half jaar extra de tijd om het praktijkprogramma af te ronden. Je krijgt hier geen bericht van; in de mail Registratie akkoord en in het openbaar register kun je zien op welke datum je bent geregistreerd. Heb je al eerder uitstel van ons gekregen, dan worden deze 6 maanden hierbij opgeteld. Wil je de precieze datum weten, stuur dan een mail naar uitstel onder vermelding van je registratienummer.

Twr-dossier

Voor professionals in het opleidingstraject tot postmaster via de tijdelijke wegingsregeling (twr)

 • Van geaccrediteerde scholingen kunnen aangepaste versies worden aangeboden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om online oplossingen en/of extra opdrachten die opleidingsaanbieders kunnen bieden om scholingen toch te kunnen laten doorgaan. Ook kun je geaccrediteerde e-learnings volgen.
 • Wanneer je nog een supervisie-traject moet afronden kun je met jouw supervisor overleggen of er via online-mogelijkheden supervisie-uren kunnen worden ingepland.

Werktoedeling

Het kan zijn dat er bij jouw organisatie niet-geregistreerde professionals moeten worden ingezet op plekken waar in andere gevallen een geregistreerde professional zou moeten werken. De norm van de verantwoorde werktoedeling geeft hopelijk al de mogelijkheid om in deze extreme situatie ruimte te hebben voor deze professionals. Lees meer in het artikel inzet van extra personeel voor verantwoorde hulp.


Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Als geregistreerde professional mag je VOG niet ouder zijn dan 5 jaar en 3 maanden. Verloopt jouw VOG binnenkort dan is het op dit moment in de meeste gemeenten onmogelijk om een VOG aan te vragen. Echter, jouw werkgever kan direct bij Justis (digitaal) een VOG aanvragen. Justis heeft speciaal voor de cruciale beroepsgroepen een spoedprocedure gemaakt. Een aanvraag via de spoedprocedure duurt ongeveer 5 werkdagen.


Hou ook de website in de gaten voor de meest actuele berichtgeving: De wereld op zijn kop

Meer informatie over de gevolgen van de Coronavirus COVID-19 pandemie is te lezen op de website van het NJi: Omgaan met de gevolgen van het coronavirus.