Beste werkgever,

Het corona-virus heeft de wereld op zijn kop gezet. Ongetwijfeld ook die van jouw organisatie en medewerkers.

Wij berichten je daarom graag over de maatregelen die SKJ tot nu toe heeft genomen in relatie tot deze crisis:

  • We hebben de herregistratietermijn van professionals van wie de registratie vanaf 1 maart jl. verloopt, met zes maanden verlengd. Dat betekent dat zij gewoon geregistreerd blijven. Immers, het is op dit moment veelal onmogelijk om aan bijscholing te doen, reflectiebijeenkomsten te organiseren, enzovoorts.
  • Bij scholingen, trainingen e.d. die door SKJ geaccrediteerd zijn en waarvan de accreditatie vanaf 1 maart jl. verloopt, wordt de einddatum ook zes maanden opgeschoven.
  • Van scholingen die geaccrediteerd zijn, kunnen onlineversies worden aangeboden. Dit is een tijdelijke coulancemaatregel die van kracht zal zijn zolang de beperkende maatregelen vanuit de overheid vanwege het coronavirus gelden.
    Dat geldt niet voor het tweede gedeelte (de verdiepingstraining) van de training professionele standaarden en beroepsethiek, waar fysieke aanwezigheid echt noodzakelijk is. Dat er dan meer dan de vereiste week kan zitten tussen de basis- en de verdiepingstraining begrijpen we, en zal in deze situatie worden geaccepteerd.
  • Het kan zijn dat er bij jouw organisatie niet-geregistreerde professionals worden ingezet op plekken waar in andere gevallen een geregistreerde professional zou moeten werken. De norm van de verantwoorde werktoedeling geeft hopelijk al de mogelijkheid om in deze extreme situatie ruimte te hebben voor deze professionals.
  • Voor registratie bij SKJ heeft de professional een VOG nodig die niet ouder is dan 3 maanden. Op dit moment is het echter in de meeste gemeenten onmogelijk om een VOG aan te vragen. Eventueel kan de professional via de werkgever direct bij Justis een VOG aanvragen. Daarnaast hebben veel werkgevers al een VOG van hun medewerkers in het dossier. Wil een professional zich registreren, maar lukt het op dit moment niet om een VOG aan te vragen, dan accepteren wij voorlopig een oudere VOG. Werknemers die nooit eerder een VOG hebben opgevraagd – bijvoorbeeld schoolverlaters – kunnen zonder VOG een registratie-aanvraag doen, en zich onder voorbehoud registreren. Wanneer de zaken weer genormaliseerd zijn, moeten deze werknemers de VOG wel alsnog uploaden. SKJ zal dit uiteraard monitoren.

Mocht je vragen  of tips hebben, dan kun je uiteraard terecht bij SKJ.

We wensen je heel veel sterkte en kracht in deze moeilijke tijden.

Met vriendelijke groet,

Yolande de Best, waarnemend directeur