Stichting BEZINN verzamelt in principe geen persoonsgegevens over u via de website van Stichting BEZINN (https://stichting.bezinn.nl).

Stichting BEZINN doet er alles aan om uw privacy te beschermen. In dit privacybeleid leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.

Wijzigingen in ons beleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Wij verzoeken u dit privacybeleid steeds goed door te lezen. Doordat u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten, betekent dit dat u ons privacybeleid heeft gelezen, het accepteert en ermee instemt.

Uw persoonsgegevens verzamelen
Wij verzamelen alleen uw persoonsgegevens als u het contactformulier invult op de website www.bezinn.nl. Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Wij verzamelen de volgende gegevens over u: naam, e-mail, telefoonnummer, onderwerp en bericht.

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om: uw vraag/opmerking via het contactformulier te kunnen verwerken;

Indien er toch persoonsgegevens verzamelt worden, dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft.

Derden
Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, behalve aan Vereniging BEZINN als de inhoud van uw e-mailbericht voor hen bedoelt is wat in de meeste gevallen van toepassing is.

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als zij ze nodig hebben om de afgesproken diensten te kunnen verrichten. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten. Als wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, spreken wij met die derden af dat ze uw gegevens even goed dienen te beschermen als wij en dat zij zich zullen houden aan de privacywetgeving.

Cookies

Bij het bezoeken van onze website gebruiken wij zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn Functionele en Analytische cookies.

  1. Functionele cookies: Dit zijn cookies die nodig zijn om een website goed te laten functioneren of die ervoor zorgen dat u de website makkelijker kunt gebruiken.
  2. Analytische cookies: Dit zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker te kunnen meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website op optimaal mogelijk te maken.

Met het gebruik van deze cookies verzamelt Stichting BEZINN geen gegevens van u.

Uw rechten als gebruiker

U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:

  • de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
  • de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
  • verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
  • bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
  • een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen;
  • de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;
  • bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

Wilt u van één van de voorgaande rechten gebruikmaken dan kunt u contact opnemen met onze Kwaliteitsfunctionaris mevrouw E. van Roon via de e-mail e.vanroon@bezinn.nl of per brief. Ons adres vindt u onderaan de website.

Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen we dat uiterlijk binnen drie maanden.

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Daarmee kunnen wij uw gegevens controleren en beschermen tegen onbevoegden. Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging en melden datalek

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.