Vertrouwenspersoon

Introductie vertrouwenspersoon Willem Hulshof

 In het kader van zorgvuldig en respectvol omgaan met elkaar binnen de Stichting BEZINN en de Vereniging BEZINN evenals in het kader van kwaliteitsbeleid vindt het bestuur van de stichting BEZINN dat we als organisatie ook een vertrouwenspersoon moeten hebben.

Een vertrouwenspersoon is iemand die door iedereen die verbonden is met BEZINN kan worden benaderd in die situaties dat hij of zij ergens tegen aan loopt en niet weet hoe te handelen; te denken valt bijvoorbeeld aan situaties waarin sprake is van ongewenste intimiteiten,  seksuele intimidatie,  geweld/agressie, pesten, intimidatie in de onderlinge bejegening, integriteitvragen of bij (het ontstaan van) conflicten.

Hoe eerder iets besproken en opgelost wordt hoe minder kans op escalatie.

Het woord vertrouwenspersoon impliceert het al; je kunt in vertrouwen hem consulteren/ vragen mee te denken in oplossingen.

De vertrouwenspersoon is iemand die met u dan kijkt wat er speelt en hoe het opgelost kan worden. In eerste instantie wordt geprobeerd het onderling op te lossen in een zo’n informeel mogelijke sfeer. Als dat niet kan dan wordt met u bekeken óf en zo ja welke stappen ondernomen moeten worden.

Wij willen dat iedereen hem vanaf heden kan benaderen en de drempel zo laag mogelijk houden om hem te benaderen.

Daarbij is geheimhouding van groot belang. Geheimhouding  ook om vrij uit te kunnen spreken met deze vertrouwenspersoon en niet bang te hoeven zijn dat deze informatie zonder jouw toestemming elders gebruikt gaat worden.

De vertrouwenspersoon is dan ook onafhankelijk. Hij hoeft niemand verantwoording af te leggen binnen BEZINN en de Stichting faciliteert hem alleen om zijn werk te kunnen doen.

Het bestuur heeft een vertrouwenspersoon gevonden waarbij het heeft ervaren dat hij zeer  deskundig is, integer handelt en geheimhouding hoog in het vaandel heeft staan.

Profiel van onze vertrouwenspersoon Willem Hulshof:

In en buiten mijn werk werd regelmatig een beroep op mij gedaan om mensen te begeleiden in conflictsituaties en ze te helpen onderling een geschil op te lossen. Na de opleiding ben ik sinds 2005 MfN-registermediator en sinds 2016 LVV- gecertificeerd vertrouwenspersoon.

De laatste jaren heb ik veel mediations gedaan in de gezins- en familiesfeer, bij burengedoe en bij arbeidsconflicten en samenwerkingsproblemen. Tevens ben ik werkzaam als extern vertrouwenspersoon bij enkele zorg- en welzijnsorganisaties.

Door jarenlange praktijkervaring en regelmatige bijscholingen ben ik goed thuis in het begeleiden van conflictsituaties en samenwerkingsprocessen.

Als mediator en vertrouwenspersoon zijn onafhankelijkheid , vertrouwelijkheid en onpartijdigheid essentiële basiselementen en die ik met overtuiging hanteer.

Ik ben integer, betrouwbaar en betrokken en heb oog voor proces en resultaat. Ik ben nuchter, heb een goed gevoel voor humor en gebruik graag mijn gezond boerenverstand.

Ik draag graag bij aan een integere, veilige en gezonde zorg- en werkplek bij de zorgboeren i.c. BEZINN.

Willem Hulshof woont in en werkt vanuit Assen en  is rechtstreeks te benaderen:

Telefoon : 06 290 44 198

E-mail :  info@dekwestie.nl

Voor meer informatie:  www.dekwestie.nl

Afhankelijk van de wijze van inzet zullen de kosten van deze vertrouwenspersoon worden betaald door Stichting BEZINN  en mogelijk worden doorberekend aan de gebruikers.