Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO)

U kunt hiervoor terecht bij het zorgloket van uw eigen gemeente voor informatie en bij de volgende organisaties:
Drenthe
MEE: www.meedrenthe.nl
Zorgbelang: www.zorgbelang-drenthe.nl

Friesland
MEE: www.meenoord.nl
Zorgbelang: www.zorgbelang-fryslan.nl

Groningen
MEE: www.meenoord.nl
Zorgbelang: www.zorgbelang-groningen.nl

Overijssel
MEE: mee-veluwe-ijsseloevers.nl
Zorgbelang: www.zorgbelang-overijssel.nl

Aanvullende informatie kunt u vinden via de volgende links:

Cliëntondersteuning (Co) via het zorgkantoor (Wlz)

CIZ cliëntondersteuning

Zorginstituut Nederland cliëntondersteuning (Wlz)

Ook kunt u altijd contact opnemen met de trajectbegeleiders van Stichting BEZINN:

  1. Albertha Kits: a.kits@bezinn.nl
  2. Rinske Jager: r.jager@bezinn.nl
  3. Marjolein Dijkema: m.dijkema@bezinn.nl
  4. Tine Marije Goodijk: tm.goodijk@bezinn.nl