Project omschrijving

De bij Stichting BEZINN aangesloten zorgboerderijen hebben het kwaliteitskeurmerk ‘kwaliteit laat je zien’ van de landelijke Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) of een ‘opstapcertificaat zorgboerderijen’ van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

Dit houdt in dat alle zorgboerderijen werken met persoonlijke zorgplannen en leerdoelen, dat er gekwalificeerde begeleiders in dienst zijn en dat de locaties voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Stichting BEZINN maakt deel uit van de landelijke FLZ, die het kwaliteitssysteem ‘kwaliteit laat je zien’ controleert en waarborgt.

Stichting BEZINN heeft kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staan. Daarom staat het onderwerp vaak centraal in (bij)scholing en uitwisselingsbijeenkomsten.