1. Meldplicht

Trajectuitvoerders behoren calamiteiten/incidenten waar cliënten die geplaatst onder de verantwoordelijkheid van Stichting BEZINN direct te melden aan Stichting BEZINN.

2. Verantwoordelijkheid richting cliënten en/of verwanten

Trajectuitvoerders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat cliënten en/of verwanten op de hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn om bij kritiek, calamiteiten, klachten en geschillen te handelen.

3. Klachtenregeling

Elke Trajectuitvoerder in Nederland is verplicht om een klachtenregeling te hebben. Stichting BEZINN heeft dit als volgt geregeld:

  • Vertrouwenspersoon de heer W. Hulshof. Zie verder punt 4.
  • Klachtenfunctionaris via Zorgbelang Drenthe. Zie verder punt 5.
  • Geschillencommissie via FLZ. Zie verder punt 6.

De Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) heeft zelf één landelijke klachtenregeling opgesteld die van kracht is voor alle deelnemers op de bij deze Federatie aangesloten Zorgboerderijen. Zie verder de website (www.zorgboeren.nl) voor meer informatie.

4. Vertrouwenspersoon

Bij kritiek, calamiteiten, klachten en geschillen kunnen Trajectuitvoerders de onafhankelijke externe vertrouwenspersoon van Stichting BEZINN inschakelen als ze behoefte hebben aan een gesprekspartner en een meedenker over de ontstane (klachten)situatie. De vertrouwenspersoon is:

De heer W. Hulshof, Telefoonnummer: 06-29044198, E-mail: info@dekwestie.nl

Voor meer informatie zie website: Vertrouwenspersoon

5. Klachtafhandeling conform de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg)

Indien u niet tevreden bent over de zorg die u wordt geboden of er zijn andere zaken in het contact met uw zorgaanbieder die volgens u anders en/of beter kunnen, dan is het goed daarover met uw zorgverlener of een vertegenwoordiger van de instelling te gaan praten. Door met elkaar in gesprek te gaan, worden de meeste problemen al opgelost. Wanneer u er met elkaar niet uitkomt, dan kunt u, uw vraag/klacht neerleggen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorgbelang Drenthe. Hij/zij is onafhankelijk en heeft ruime ervaring in bemiddeling en het voeren van oplossingsgerichte gesprekken.

Hoe doet u dat?
Neem contact op met:
Zorgbelang Drenthe
– tel. 050-727 1500 (van maandag t/m donderdag tussen 09:00-16:00 uur)
info@zorgbelang-drenthe.nl o.v.v. klachtenfunctionaris

– of per brief:
Zorgbelang Drenthe, t.a.v. klachtenfunctionaris, Annerweg 30, 9471 KV te Zuidlaren
Ook met vragen over deze dienst kunt u bij Zorgbelang Drenthe terecht.

Meer weten?
Download de folder

6. Geschillencommissie

De Federatie Landbouw en Zorg heeft een Geschillencommissie Landbouw en Zorg ingesteld, die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ), waarbij elke bij de Federatie Landbouw en Zorg aangesloten zorgboer verplicht is aangesloten.
De Geschillencommissie is ondergebracht bij Stichting Geschillen in de landbouw c.a..
Voor meer informatie zie: https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/

Zodra en zolang een klacht in behandeling is onthoudt Stichting BEZINN zich van uitspraken en bemoeienis. Na de uitspraak van de Klachtencommissie of op advies van de Klachtencommissie zal Stichting BEZINN waar nodig actie ondernemen.