Project omschrijving

Klachtenprocedure Stichting BEZINN

  1. Zorgboeren behoren calamiteiten / incidenten waar ZIN-cliënten geplaatst zijn onder verantwoordelijkheid van Stichting BEZINN direct te melden aan Stichting BEZINN.
  2. Zorgboeren zijn er zelf verantwoordelijk voor dat cliënten en / of verwanten op de hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn om bij kritiek, calamiteiten, klachten en geschillen te handelen.
  3. Elke Zorgboerderij in Nederland is verplicht om een klachtenregeling te hebben. Stichting BEZINN heeft dit als volgt geregeld:
    a. Vertrouwenspersoon (de heer W. Hulshof)
    b. Klachtenfunctionaris (nog in ontwikkeling). De FLZ heeft zelf Landelijke Klachtencommissie die van kracht is voor alle deelnemers op de bij deze Federatie aangesloten Zorgboerderijen. Zie verder de website van de FLZ voor meer informatie.
    c. Geschillencommissie (nog in ontwikkeling). De FLZ heeft zelf een Geschillencommissie Landbouw en Zorg die van kracht is voor alle deelnemers op de bij deze Federatie aangesloten Zorgboerderijen. Zie verder de website van de FLZ voor meer informatie.
  4. Bij kritiek, calamiteiten, klachten en geschillen kunnen Zorgboeren onze onafhankelijke externe vertrouwenspersoon van Stichting BEZINN inschakelen als ze behoefte hebben aan een gesprekspartner en een medenker over de ontstane klachtensituatie. De vertrouwenspersoon is de heer W. Hulshof Telefoon: 06 290 44 198 E-mail: info@dekwestie.nl Voor meer informatie: vertrouwenspersoon

Zodra en zolang een klacht in behandeling is, onthoud Stichting BEZINN zich van uitspraken en bemoeienis.
Na de uitspraak of het advies van de Klachtencommissie of op advies van de Klachtencommissie zal Stichting BEZINN waar nodig actie ondernemen.