Het AKJ

Het AKJ is een organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.
Ieder kind, jongere, ouder/verzorger en professional die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan hulp van het AKJ krijgen voor een vraag, een klacht of advies.
Het AKJ is onafhankelijk, zelfstandig en hebben geen verbinding met jeugdhulporganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams.

Zie voor meer informatie: https://www.akj.nl
Bellen kan naar: 088-5551000
Mailen kan naar: info@akj.nl

U kunt, indien nodig, ook contact opnemen met één van de trajectbegeleidsters van Stichting BEZINN: Rinske Jager, Albertha Kits en/of Pauline Sloot. Dit kan per mail: info@bezinn.nl of telefonisch: 0592-300033.