Project omschrijving

Gunningen en tarieven Friesland

Gemeente(n)

Einddatum gunning

Informatie producten en tarieven

Noard East Fryslân WMO Einddatum: 31-12-2020

Tarieven: Bestand ‘Tarieven WMO Noard East Fryslân en Dantumadiel 2020’

Dantumadiel WMO Einddatum: 31-12-2020 Tarieven: Bestand ‘Tarieven WMO Noard East Fryslân en Dantumadiel 2020’

Noard-West Fryslân WMO (Waadhoeke, Harlingen, Terschelling, Vlieland)

Geldig tot en met 31-12-2019

Tarieven: Bestand ’Tarieven WMO Noard-West Fryslân 2020’

Informatie producten: Bestand ‘Programma van Eisen Noard East Fryslân 2019’

OWO-gemeenten WMO (Ooststellingwerf,

Weststellingwerf en Opsterland)

Einddatum: 31 december 2020

Tarieven: Bestand ‘Tarieven WMO OWO 2020’
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel WMO

Einddatum: 31-12-2020

Tarieven: Bestand: ‘Tarieven WMO Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 2020’

Informatie producten: Bestand: ‘Programma van eisen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 2019’

De Fryske Marren WMO

Einddatum: 31-12-2020

Tarieven: Bestand: ‘Tarieven WMO Fryske Marren 2020’

Informatie producten: Bestand: ‘Productenboek maatwerkvoorzieningen Fryske Marren 2019’

Súdwest Fryslân WMO

Einddatum: 31-12-2020
Nieuwe aanbesteding per 01-01-2021

Tarieven: Bestand: Tarieven WMO Súdwest Fryslân 2020’

Heerenveen WMO

Einddatum: 31-12-2020

Tarieven: Bestand: Tarieven WMO Heerenveen 2020’

Informatie producten: Bestand: WMO informatie Heerenveen 2019

Leeuwarden WMO

Geen contract, mogelijkheid via Stichting Phusis.
Nieuwe aanbesteding per 1-1-2020/2021. Stichting BEZINN gaat niet inschrijven.

Smallingerland WMOEinddatum: 31-12-2020

  Einddatum: 31-12-2020

Tarieven: Bestand: Tarieven WMO Smallingerland 2020

SDF Beschermd Wonen (centrum gemeente Leeuwarden, geldt voor alle gemeenten in Fryslân)

  Einddatum 31-12-2020  Tarieven: Bestand: Tarieven WMO Beschermd Wonen en ThuisPlus SDF 2020

Informatie producten: www.sdfportaal.nl

SDF Specialistische Jeugdhulp (alle gemeenten in Fryslân)

Tarieven: Bestand: Tarieven Specialistische Jeugdhulp SDF 2020

Informatie producten: www.sdfportaal.nl

Zorgkantoor De Friesland

Einddatum 31-12-2020

Tarieven: Bestand: Tarieven Wlz Zorgkantoor De Friesland 2020
Informatie producten:www.nza.nl/zorgsectoren/langdurige-zorg