Eigen bijdrage CAK

Als u zorg ontvangt, dan moet u in de meeste gevallen een eigen bijdrage betalen aan het CAK.
Dit is afhankelijk van uw situatie.
– U woont in een zorginstelling of in een instelling voor Beschermd Wonen
– U woont zelfstandig, maar ontvangt ondersteuning vanuit de WLZ of WMO
– U woont zelfstandig, maar ontvangt een vorm van hulp of ondersteuning bij uw thuis

Op de website van het CAK, www.hetcak.nl, leest u daar meer over.
De eigen bijdrage kunt u zelf uitrekenen via de volgende link: zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp