Hieronder tref je de reactie van het ministerie van VWS op onze dringende vragen. We zijn continu in overleg met het ministerie van VWS. Ook daar zetten ze alles op alles om de vragen te beantwoorden. Zodra we antwoorden hebben, delen wij ze met je. Houd onze website en sociale media in de gaten.

Reactie ministerie van VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft veel vragen gekregen van budgethouders, zorgverleners en zorgaanbieders over de gevolgen van het Coronavirus op het pgb.

Wij zijn in een bijzondere situatie terecht gekomen en dit heeft gevolgen voor u als budgethouder, als zorgverlener en als zorgaanbieder. VWS onderkent de situaties waarin alle betrokkenen bij het pgb zijn terechtgekomen en wij begrijpen dat dit veel vragen oproept. Wij hebben deze vragen ontvangen en doen ons uiterste best deze op de korte termijn te beantwoorden.

Extra maatregelen
Zoals bekend, denkt het Kabinet na over extra maatregelen die gelden in deze bijzondere situatie. Zodra hierover duidelijkheid is, leest u hierover via de websites van de Rijksoverheid en specifiek over pgb bij Per Saldo, BVKZ en de SVB.

Acute zorg
Heeft u, als budgethouder, grote zorgen over de acute invulling van uw zorgvraag, neem dan contact op met uw verstrekker.

Kijk ook op:
www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals (voor zorgverleners)
www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid (over eigen gezondheid)

Onze adviezen

We begrijpen dat je je afvraagt of je zorg door kan gaan. Alle zorgverleners in Nederland blijven in principe aan het werk. Zij behoren tot de vitale beroepsgroep. Neem contact op met je zorgverlener(s) hierover en maak afspraken.

Heb je geen enkele hulp meer? Dan kun je voor een oplossing bellen met je gemeente, je zorgkantoor of je zorgverzekeraar.

Tips

In je eigen omgeving zijn nu vast ook initiatieven om te helpen. Kijk of je hiervan gebruik kunt maken. Dit kan bijvoorbeeld via Facebook of de app Nextdoor voor buurtgenoten. Er is ook een speciale website om mensen die hulp nodig hebben en mensen die willen helpen bij elkaar te brengen. Ook het Rode Kruis is bezig om hulpvragers en mensen die willen helpen met elkaar in contact te brengen.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft ook antwoorden op veel gestelde vragen over de situatie met je zorgverlener.

De SVB is vanwege de maatregelen telefonisch nu niet bereikbaar. Als je belt, krijg je te horen dat ze bereikbaar zijn via Whatsapp en via de contactformulieren op de website. Kijk op www.svb.nl.

Algemene informatie

Als je denkt dat je zelf het coronavirus hebt, neem dan telefonisch contact op met je huisarts of de GGD.

Het Rode Kruis heeft een hulplijn geopend voor ouderen en zieken. De hulplijn is volgens de organisatie bedoeld voor de kwetsbaarste mensen, zoals ouderen die door de corona-uitbraak hun huis niet uit kunnen, maar ook voor zieken en de mensen in hun omgeving. Daar kun je terecht met vragen rond het coronavirus. Het nummer is 070 44 558 88.