Provincie Drenthe wil graag weten of zorgorganisaties, waaronder zorgboerderijen, in Drenthe behoefte hebben aan (digitale) middelen of een vorm van ondersteuning die de eenzaamheid onder cliënten kunnen verminderen. Waar nodig wil de provincie samen met andere partijen graag helpen om vraag en aanbod van deze middelen/ondersteuning bij elkaar te brengen. Zorgbelang Drenthe inventariseert in hoeverre zorgorganisaties hier behoefte aan hebben. Daarvoor willen we graag onderstaande 2 vragen voorleggen aan de zorgboerderijen in Drenthe.

—————-

Nu de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen tenminste nog enkele weken voortduren, bereiken ons in toenemende mate signalen van mensen die eenzaam zijn. De periode van sociale onthouding heeft ingrijpende gevolgen voor o.m. mensen die thuiszorg ontvangen, in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven of op een zorgboerderij wonen. Ook vanuit de GGZ, gehandicaptenzorg en jeugdzorginstellingen zien we soms schrijnende voorbeelden.

Via digitale middelen (bijv. tablets) is het mogelijk om toch contact te hebben met geliefden en naasten. Er zijn inmiddels vele mooie initiatieven op dit gebied en vaak wordt snel in die behoefte voorzien door o.m. grote bedrijven, lokale ondernemers en overheden. Maar er lijkt ook sprake te zijn van latente behoeften die niet bekend zijn. Op sommige plekken is sprake van een ‘overschot’ en op andere plaatsen is juist behoefte aan middelen die de eenzaamheid van cliënten kunnen verminderen. We willen graag een bijdrage leveren om vraag en aanbod op dit gebied bij elkaar te brengen.

Zorgbelang Drenthe wil graag het volgende weten:
1. Is er binnen uw organisatie behoefte aan tablets of andere digitale middelen die het mogelijk maken dat cliënten contact met naasten kunnen hebben via beeld en geluid? Zo ja, naar welk middel gaat uw voorkeur uit? Om welk aantal gaat het? En heeft u ook behoefte aan ondersteuning bij het in gebruik nemen van deze middelen?

2. Is er binnen uw organisatie behoefte aan andere middelen/ondersteuning die een bijdrage kunnen leveren aan het verkleinen van eenzaamheid en/of het vergroten van de kwaliteit van leven bij uw cliënten in de huidige omstandigheden? Bijvoorbeeld voor het realiseren van een zinvolle invulling van de dag of de uitvoering van activiteiten. Zo ja, graag zo concreet mogelijk aangeven waar uw organisatie behoefte aan heeft.

Zorgbelang Drenthe ontvangt uw reacties graag zo spoedig mogelijk via: Rolinde Alingh (onderzoeker-projectcoördinator), r.alingh@zorgbelang-drenthe.nl. Zij is telefonisch bereikbaar op (06) 82 40 23 91.

Wij horen het ook graag als u mooie voorbeelden hebt of kent van initiatieven om de eenzaamheid onder de cliënten te verminderen. Andere organisaties kunnen hier mogelijk gebruik van maken.

Mocht u niet de juiste persoon zijn voor het beantwoorden van deze 2 vragen, dan verzoeken wij u deze mail door te sturen naar de juiste persoon binnen uw organisatie.

Ontzettend bedankt alvast!

Met vriendelijke groet,
Namens Zorgbelang Drenthe,

Rolinde Alingh