Geachte zorgaanbieder,

Namens Team Prestatiemanagement wijs ik u graag op de noodregeling om digitale zorg thuis mogelijk te maken. Zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in zorg op afstand, kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor een subsidie van max. €50.000,-. Meer hierover leest u in de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/noodregeling-maakt-direct-meer-digitale-zorg-thuis-mogelijk.

Vertrouwend hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team Prestatiemanagement Jeugdhulp Drenthe-Zuid

Gemeente Coevorden

https://www.jeugdhulpzuiddrenthe.nl/