Advies Stichting BEZINN  in verband met coronavirus.
Voor uzelf, uw personeel en uw cliënten.

In de nieuwsbrief van gisteren, maandag 16 maart, stond er een link naar de brief met het advies van Stichting BEZINN omtrent het coronavirus. Gebleken is dat, helaas, niet iedereen door had dat er op de link geklikt moest worden om de brief te openen.
Bij deze nogmaals de inhoud van die brief.

Op momenten als deze voel je nog duidelijker dat je behoort tot de doelgroep van mensen die staan voor onze meest kwetsbare medemens en dat er ook gerekend wordt op ondersteuning in lastige situaties als deze.

Wij beseffen dat elke Zorgboerderij weer anders is. Het is daarom lastig eenduidige regels op te stellen. Wij proberen u met onderstaande zoveel mogelijk te ondersteunen in de beslissingen die u zelf moet nemen omdat de landelijke maatregelen nu (nog) niet vereisen dat de zorg op Zorgboerderijen stil gelegd moet worden.

Algemeen
1. Stel uzelf op de hoogte van (hygiëne) voorschriften en richtlijnen van overheidsinstanties:
– RIVM.
– GGD Drenthe
– GGD Fryslân
– GGD Groningen
– GGD IJsselland
– Nieuwsbrief FLZ
2. Laat geen onnodig bezoek toe op uw locatie.
3. Houdt daarbij ten alle tijde in het oog dat u werkt met kwetsbare doelgroepen.
4. Administratie:
– Leg dagelijks vast welke cliënten wel aanwezig zijn;
– Leg dagelijks vast welke cliënten op eigen initiatief thuisblijven;
– Leg dagelijks vast welke cliënten op uw advies thuisblijven moeten;
– Leg vast bij welke cliënten u tijdelijk ambulante begeleiding doet en wanneer.
5. Overleg met en instrueer uw medewerkers. Wijs medewerkers op hun verantwoordelijkheid (als dat nodig is), ook voor hun sociaal leven. Medewerkers met ziekte (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn en koorts) blijven thuis.
6. Stel duidelijke regels op rond reinheid, persoonlijke verzorging, onderling contact en communiceer deze regels. Scherp, indien nodig, huisregels aan!
6. Meld coronagevallen ook z.s.m. bij Stichting BEZINN, zowel medewerkers als cliënten.
7. Meld z.s.m. een (noodzakelijke) tijdelijke sluiting van uw Zorgboerderij bij Stichting BEZINN.

Wonen
Woonproducten kunnen niet gestopt worden.
1. Probeer uw cliënten bewust te maken van de regels (zie boven).
2. Houdt cliënten zoveel mogelijk op uw eigen locatie.
3. Wees alert op ziekteverschijnselen.
4. Hebt u woongroepen met dagbesteding, probeer de dagbesteding dan zoveel mogelijk zelf in te richten zodat cliënten niet naar elders hoeven.
5. Laat de dagbesteding voor cliënten “van buiten” zoveel mogelijk vervallen. Houdt alleen in noodgevallen ruimte open voor de meest kwetsbaren. Communiceer dit goed met het netwerk van de client.

Logeren
1. Handel tenminste naar de voorschriften van kinderopvang:
– Overleg tijdig met het netwerk van de cliënt;
– Alleen wanneer noodzakelijk;
– Niet wanneer een cliënt ziekteverschijnselen heeft.
2. Overleg met het netwerk van de cliënt en stop of beperk het aantal momenten zoveel mogelijk zodat er ruimte blijft voor een kleinere, meest noodzakelijke doelgroep.

Dagbesteding algemeen
1. Handel naar de voorschriften van werkgeverschap:
– Stel duidelijke aangescherpte huisregels op;
– Instrueer medewerkers;
– Communiceer met het netwerk van de cliënt;
– Laat geen cliënten of medewerkers toe met ziekteverschijnselen;
– Probeer cliënten bewust te maken;
– Beperk zo nodig het aantal dagdelen om meer kleinere groepen te krijgen (ook qua vervoer);
– Houdt zoveel mogelijk ruimte voor de meest kwetsbare cliënten.

Dagbesteding ouderen
Beperk deze vorm van dagbesteding zoveel mogelijk:
– Overleg duidelijk met netwerk van de cliënt;
– Houdt ruimte voor echt noodzakelijke opvang, mits cliënt niet ziek is;
– Probeer wel ambulant contact te houden met cliënten die thuisblijven.

Voor vragen/opmerkingen kunt u de volgende e-mailadressen gebruiken:
– e.vanroon@bezinn.nl
– info@bezinn.nl

Wij wensen u, nogmaals, sterkte en succes met alles in, hopelijk, goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed
manager