Beste Zorgboer(in)/Trajectuitvoerder,

De wekelijkse nieuwsbrief houden we er nog even in.

Onverwachte uitval Arjen Kroes (boekhouding)
Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld is Arjen Kroes, onze zzp-medewerker van de boekhouding, getroffen door een ernstig hartinfarct. Hij heeft al vrij snel daarna een zware operatie ondergaan en tot dusver is het resultaat gelukkig hoopvol. Het zal naar verwachting nog geruime tijd duren voor hij zijn werkzaamheden voor Stichting BEZINN weer kan oppakken. Gelukkig had hij tot op de laatste dag de zaken goed onder controle en voorbereid. Dat heeft ertoe geleid dat de betalingen van 26 mei jl. op de normale manier gedaan konden worden.
Afgelopen week heb ik gesprekken gevoerd om tot een snelle vervanging te komen en dat lijkt per 1 juni a.s. te zijn gelukt.

Corona perikelen
We zien bij Stichting BEZINN een gestage toename van het aantal cliënten dat weer terugkeert in de “normale” zorgsituatie. We krijgen regelmatig vragen over wat mag en het beste kan en we proberen daar dan zo goed mogelijk advies over te geven. We horen ook van veel Zorgboeren/Trajectuitvoerders dat ze informatie opvragen bij het RIVM en dat dan samen met ons advies proberen om te zetten in een werkbare situatie.
Er is inmiddels ook een voorlopige handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg beschikbaar.

Vervoer blijft een terugkerend aandachtspunt. Hoewel er nog steeds geen duidelijke uitspraak is qua regelgeving voor vervoer van cliënten lijkt het er op dat dat aanstaande is. Wat ik er tot nu toe van gelezen heb is dat het strenger zal zijn dan bij het openbaar vervoer.
Met in gedachten de problemen rond het vervoer van het personeel van slachterijen de afgelopen week blijft ons advies nog steeds dat de Zorg onze prioriteit is.
In geval van vervoer kijk eerst naar de meest schrijnende gevallen. Ik hoop dat ook dit op termijn weer anders kan, maar de wereld om ons heen is nog niet weer zoals die was. Dat betekent dat o.a. vervoer in de zorg niet een probleem is wat wij alleen kunnen of moeten oplossen.

Momenteel veranderen de regels bijna dagelijks. Wij houden u zoveel mogelijk op de hoogte door middel van onze wekelijkse nieuwsbrieven en informatie op de website. Houd zelf ook de uitgifte van kamerbrieven, het RIVM en de reactie van de regering daarop in de gaten en mocht u iets missen in de nieuwsbrief en/of website meld ons dit dan zodat we elkaar goed geinformeerd houden.

Wij krijgen ook veel vragen over bezoek van (oudere) cliënten of het verruimen van de mogelijkheden van cliënten om weer van de locatie af te gaan. Er zijn zeker mogelijkheden als men zich in alle redelijkheid aan de regels kan houden. Uiteraard hangt het ervan af of u vertrouwen hebt in de afspraken die u daarover met de client(en) moet maken.

Financiën
Gelukkig hebben we afgelopen week de betalingen op een normale manier kunnen doen. U hebt op de 25e de 80% voorschot coronaregeling betaald gekregen en op de 26e de reguliere zorg. We zien van de 1e periode maart (betaling april) dat ongeveer 10% van de totale zorg in de coronaregeling zat en voor de periode april (betaling mei) was dat ongeveer 30%. Zoals de stand van zaken nu is zal ook de komende reguliere maandbetaling in ieder geval nog op deze wijze gebeuren. Bij het uitzetten van de “corona” facturen merken we al dat, naar verwachting, de touwtjes wat aangetrokken worden.
De jaarafrekening voor geregistreerde en geleverde zorg hebt u al kunnen controleren en we gaan er alles aan doen om ook deze betalingen klaar te zetten en te verwerken.
Ook wijzen wij u nogmaals op het belang van het tijdig registreren van zorg (liefst wekelijks, maar uiterlijk vóór de 10e van de maand) in zowel C2D als via het CoronaRegistratieformulier.
Corrigeer ook direct de betaallijsten (zie recente berichtgeving). Dat levert een betere verwerking met minder foutkansen op in de betalingen.

Aanmeldprocedure cliënten Stichting BEZINN per 1 juni 2020
Helaas hebben we moeten constateren dat er regelmatig problemen opduiken rond cliënten die geplaatst zijn op Zorgboerderijen zonder dat onze gedragsdeskundigen van tevoren mee hebben kunnen kijken naar de indicatie en de problematiek van de cliënt. Daarom is er door de medewerkers van Stichting BEZINN een nieuw aanmeldformulier ontwikkeld (vanaf 2 juni as. is deze ook te vinden in het Zorgportaal). Dit nieuwe format gaat in per 1 juni 2020.
We willen u er op wijzen dat u dit aanmeldformulier zo volledig mogelijk moet invullen en in het Zorgportaal dient te plaatsen voordat u een cliënt definitief in zorg neemt.
De gedragswetenschappers en trajectbegeleiders van Stichting BEZINN nemen de aanmelding vervolgens in behandeling. Door op deze manier te werken zijn er meer gegevens bekend, kan er tijdig meegekeken worden vanuit Stichting BEZINN en kan de aanmelding op een grondige en professionele manier beoordeeld worden.
Zijn er nog aanvullende gegevens nodig met betrekking tot het ingevulde aanmeldformulier dan zal er telefonisch of per e-mail contact met u opgenomen worden.
Wanneer u vragen heeft over deze procedure kunt u contact opnemen met de trajectbegeleiders en gedragswetenschappers van Stichting BEZINN.

Zorgportaal
Op de website hebben we de uitleg met betrekking tot het Zorgportaal iets aangepast.
Waar wij u op willen wijzen is dat u daar ook de uitleg vindt om in te stellen dat u automatisch een e-mail krijgt indien er een bestand door Stichting BEZINN in het Zorgportaal gezet is. Dit is iets wat u zelf moet doen en wat voor de medewerkers van Stichting BEZINN erg wenselijk is als u dat ook doet. Dit scheelt ons een hoop werk qua versturen van e-mailberichten nadat wij bijvoorbeeld de betaalspecificaties of zorgovereenkomsten in het Zorgportaal hebben gezet. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Mochten er nog vragen of opmerkingen over zijn mail dan gerust naar e.vanroon@bezinn.nl

Enquête: Zorgboerderijen van onschatbare waarde, waar zit dat in?
Zie nieuwsbrief FLZ.
Directe link naar enquête.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Voor nu een goed Pinksterweekend en geniet vooral ook van alle mooie dingen, zoals bijvoorbeeld het weer.

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed,
manager