Beste Zorgboer(in)/Trajectuitvoerder,

Ook deze keer nog een wekelijkse nieuwsbrief zoals u dat de laatste tijd gewend was, maar de problemen rondom de corona zijn gelukkig op hun retour. Dat betekent dat de frequentie van de nieuwsbrief ook weer af gaat nemen en weer aangepast gaat worden aan de informatie die gedeeld moet worden zoals u dat gewend was van voor de coronaperiode. Wel blijven we de nieuwsbrief in overleg met de Vereniging versturen naar alle Zorgboeren/Trajectuitvoerders. U kunt dan zelf bepalen welke informatie voor u relevant is.

Corona
Zoals gezegd gelukkig op z’n retour, althans zo lijkt het nu. Er zijn de afgelopen periode regelmatig verruimingen geweest in de regelgeving.
Kijkend naar de Zorgboerderijen met de regels van nu:
– Houd zoveel mogelijk de afstands- en reinheidsregels in acht, maar nog belangrijker: mensen met coronagerelateerde klachten blijven thuis! Dat geldt zowel voor medewerkers als cliënten.
– Groepsgrootte: Dit zal in de meeste gevallen geen probleem meer zijn.
– Vervoer: Dit is weer toegestaan, mits er mondkapjes worden gebruikt.
– Bezoek: Dit is weer toegestaan, uiteraard niet als mensen ziek zijn dus op afspraak (schriftelijk vastleggen van bijvoorbeeld telefoonnummer) en de gezondheidscheck.

Aanmelding nieuwe cliënten
We gaan de zomervakantie tegemoet en we zien alweer diverse vragen op ons af komen om cliënten in zorg te nemen. Geef niet toe aan de druk die soms wordt uitgeoefend, maar vraag eerst advies aan één van de trajectbegeleiders (Albertha KitsRinske JagerMarjolein Dijkema).
Voor de duidelijkheid: nieuwe cliënten worden pas in zorg genomen na schriftelijk akkoord van Stichting BEZINN. Is dat er niet, dan loopt u grote kans dat u een cliënt in huis hebt waarvoor geen financiering is die u vervolgens niet weer kwijt kunt.

Kwaliteit en personeel
Bij alle aanbestedingen van de laatste tijd zien we dat de focus ligt op kwaliteit. En in die aanbestedingen wordt de kwaliteit dan vaak op één lijn gezet met wat is er op Zorgboerderijniveau aan expertise in huis, wat is de mix van HBO en MBO en dan gekoppeld aan zorggerelateerde opleidingen.
Binnenkort hebben wij daarvoor een digitaal invulbaar en uitgebreid formulier.

Financieel
Om tijdig te kunnen uitbetalen verzoeken wij u dringend om de komende maand voor één keer vóór 5 juli as. in plaats van voor de 10e alle productie in C2D zetten in verband met de zomervakantie. Later aangeleverde productie kan een betalingsprobleem opleveren en dat willen we voorkomen.

Aanbestedingen en Gunningen
Noord Midden-Drenthe: Gegund vanaf 01-06-2020 tot 31-12-2025 voor de volgende onderdelen:
– Dagbesteding
– Begeleiding en maatschappelijke opvang
– Thuis Wonen Plus > Vanaf 01-06-2020 hebben Zorgboeren/Trajectuitvoerders 1 jaar de tijd om de huidige beschikkingen BW-arrangementen A en B om te zetten naar beschikking Thuiswonen Plus.
Voor zover Zorgboeren/Trajectuitvoerders met cliënten uit NMD-gemeenten nog geen personeelsoverzicht hebben gestuurd met daarop voor alle vaste medewerkers:
naam opleiding, niveau, registratienummer, SKJ-nummer & ervaringsjaren + voor alle stagiaires en vrijwilligers: idem.
Doe dat in uw eigen belang per ommegaande. Tot nu toe hebben we te weinig binnen om uw kwaliteiten in de aanbesteding aan te tonen. Neem bij twijfel contact op met a.kits@bezinn.nl

Ledenlijst website
Zoals eerder aangegeven staat de lijst met Trajectuitvoerders die aangesloten zijn bij Stichting BEZINN sinds kort op de website van de Stichting.
De ledenlijst van Vereniging BEZINN is onlangs ook de website van de Vereniging gezet.
Vriendelijk verzoek aan een ieder om uw eigen Zorgboerderij op te zoeken en de gegevens na te lopen die u daar ziet staan. U ziet niet direct alle gegevens. We hebben een keus gemaakt in de gegevens waarvan wij vinden die als eerste zichtbaar moeten zijn. Als u op de naam van uw Zorgboerderij klikt verschijnen alle overige gegevens.
Mocht er onverhoopt toch iets niet kloppen, geeft u dit dan door aan e.vanroon@bezinn.nl zodat dit zo spoedig mogelijk aangepast kan worden.

Kantoorsluiting zomervakantie 2020
Het kantoor te Assen zal tijdens de zomervakantie gesloten zijn van 27 juli t/m 9 augustus 2020.

Goed weekend verder.

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed

manager