Beste Zorgboer(in)/Trajectuitvoerder,

Zoals u de laatste tijd gewend ben ook deze week weer een nieuwsbrief.

Corona perikelen
Zoals jullie meegekregen hebben is er dinsdagavond 19 mei jl. weer een persconferentie gegeven door onze premier Rutte. Ik ga niet herhalen wat daar is gezegd, maar allemaal konden we daaruit in ieder geval opmaken dat het gelukkig sterk de goede kant op gaat om de corona onder controle te houden en er wordt gezocht naar meer mogelijkheden om bepaalde zaken weer op te pakken. Dat is een ontwikkeling waar we allemaal blij  mee mogen zijn.
Zie voor meer informatie deze Kamerbrief routekaart die de GGZ ontwikkeld heeft voor de herstart dagbesteding en bezoek. Klik hier voor het complete nieuwsbericht van de GGZ.

Ook vanuit de Zorgboerderijen bereiken ons berichten dat er weer opgestart of opgeschaald wordt. Vaak gecombineerd met vragen om te adviseren over uiteenlopende onderwerpen. Wij ondersteunen u graag dus schroom niet om te mailen of te bellen.

Een onderwerp wat nog niet besproken is, maar waar we wel vragen over krijgen zijn de mogelijkheden voor wooncliënten om toestemming te geven of ze van het terrein af kunnen. Rekening houdend met de verruiming van de maatregelen kan ook daarin gesteld worden dat het niet, tenzij het echt niet anders kan omgezet kan worden naar een ja, mits u ook vertrouwen hebt in de afspraken die u daarover met een client kunt maken.

In het algemeen kunnen we opmerken dat er best alweer veel mogelijk is, maar tegelijk weer afhankelijk van de omstandigheden per Zorgboerderij. Kijk nog eens naar de adviezen over de mogelijkheden die we al eerder met u gedeeld hebben in de diverse nieuwsbrieven op de site en nogmaals mail of bel als we u kunnen helpen.

Gelukkig zijn we binnen BEZINN nog steeds gevrijwaard gebleven van corona infecties. Niet in de laatste plaats omdat jullie naar vermogen zo verstandig mogelijk gehandeld hebben, zowel bij sluiting als bij doorlevering. Laten we proberen niet ongeduldig te worden hoe verleidelijk ook, maar ook de komende periode van opstarten of opschaling dat zorgvuldig te doen. Opstarten is nog lastiger dan sluiten.

Jaarrekening
Op 19 mei jl. heeft de Raad van Toezicht van Stichting BEZINN de jaarrekening met een mooi doorbetalingsresultaat voor de Zorgboeren/Trajectuitvoerders goedgekeurd zodat na verdere afwikkeling van de accountant binnenkort gepubliceerd kan worden. Wij houden u op de hoogte.

Financiën
De afgelopen week hebben we u twee berichten gestuurd over de registratie. Dringend verzoek om u daar ook aan te houden zodat we snel en efficiënt kunnen werken.
De betaling voor 26 mei as. staat klaar en zal komende maandag uitgezet worden. Zoals bekend op dezelfde wijze als we dat ook gedaan hebben bij de vorige betaling. Zie onder andere deze Nieuwsbrief.
Veel extra werk zit ook in de bijzondere facturatie die nu van ons in de coronatijd verlangt wordt, maar we zijn al flink op weg.
Een aantal van u hebben zorgen geuit over de financiële positie van Stichting BEZINN in deze lastige situatie waarvoor veel geld in voorschotbetalingen gaat zitten. Ik kan u gelukkig geruststellen, het beleid van het bestuur en de Raad van Toezicht van de afgelopen jaren heeft er toe geleid dat u zich daarover geen zorgen hoeft te maken.

Tot slot
Arjen Kroes, zzp-medewerker op de boekhouding, is deze week getroffen door een ernstig hartinfarct. Wij wensen hem en zijn gezin veel sterkte toe.
Voor ons als organisatie betekend dat dat we alle zeilen bij moeten zetten om de financiële administratie op orde te houden. Dat gaat ook zeker lukken, maar we vragen u op voorhand wel begrip als zaken even wat langer blijven liggen als dat u normaal mag verwachten.

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed

manager