Beste Zorgboer(in)/Trajectuitvoerder,

De afgelopen weken stond de nieuwsbrief steeds in het teken van de coronacrisis en terecht want dat houd ons dagelijks bezig.
We hebben gemerkt dat velen van jullie prachtige alternatieve vormen van zorg hebben bedacht en in gang gezet. Mooie en waardevolle initiatieven die nog maar weer eens aantonen wat de persoonlijke betrokkenheid en kleinschaligheid van de Zorgboerderij waard is.
Nog onduidelijk is wat de verdere stappen zullen zijn van de regering om de crisis in bedwang te houden. Wel lijken de eerste signalen er op dat er nagedacht moet gaan worden wat wel en niet kan binnen de richtlijnen en normen van het RIVM en dan gaat het met name over de 1,5 meter-samenleving. Wij adviseren jullie dan ook om daar alvast over na te denken. Schroom niet om contact op te nemen met Stichting BEZINN voor advies.
Kijk ook regelmatig op onze speciale Coronapagina op de website. Deze wordt met enige regelmatig nog steeds aangevuld met relevante informatie.
Wat zojuist bijvoorbeeld binnengekomen is van de Rijksoverheid is het document Richtlijn dagbesteding en -opvang.

Maar er zijn ook nog andere zaken.
Aanbestedingen – Gunningen
Rondom de aanbestedingen kunnen we jullie het volgende melden:
– Zuid-Drenthe Jeugdhulp 2020-2028; samenwerkende gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn, De Wolden, Hoogeveen, Emmen, Meppel en Westerveld.
Per 01-01-2020 gegund voor de volgende modules:
* Begeleiding
* Dagbesteding
* Logeren
Per 01-04-2020 gegund voor de volgende modules:
* Wonen met begeleiding
* Begeleid Kamer Wonen
Voor meer informatie zie website
– Markconsultatie WMO 2021 en samenwerkende gemeenten; dit is inmiddels gestart bij Borger-Odoorn en Coevorden. Dit wordt vervolgd en uitgebreid met Emmen, Zwartewaterland en Westerveld.
– Noord en Midden-Drenthe; er loopt een aanbesteding in diverse modules. Helaas verliep dat al rommelig, maar dat is er in deze periode vooral niet beter op geworden. Van de onderdelen waar we op hebben ingeschreven zijn we in afwachting van een uitslag. We hebben wel gemerkt dat rondom woonproducten de eisen flink aangescherpt zijn qua personeel wat ons niet realistisch lijkt.

Financiën
De afrekening van 2019 staat klaar in het Zorgportaal en kan gedownload worden. Bij problemen rondom het inloggen kijk naar het stappenplan op de website. Als u er dan nog niet uit komt, neem dan contact op met Evelien van Roon.
De productieverantwoordingen zijn allemaal gedaan en aan de laatste loodjes voor de jaarrekening wordt gewerkt.

Zorgregistratie
Bij de meesten gaat het gelukkig goed, maar bij een aantal nog steeds niet. Vraag a.u.b. tijdig om hulp als het niet lukt. Juist nu in deze crisis merken we hoe belangrijk dat is om geen geld mis te lopen Hoe tijdig en zorgvuldig u hebt geregistreerd des te beter kunnen wij ervoor blijven zorgen dat de geldstroom op gang blijft.
Voer de zorgregistratie wekelijks in, maar in ieder geval voor de 10e van de volgende maand!
Meld tijdig (3 werkdagen van tevoren) uw cliënten in of uit zorg. Bij te late meldingen worden wij gekort en dat zullen we moeten doorberekenen.

Zorgovereenkomsten
Uit onze administratie is gebleken dat wij helaas nog een groot aantal getekende Zorgovereenkomsten missen over zowel het laatste kwartaal van 2019 als over het eerste kwartaal van 2020. Voor de accountantscontrole is het van groot belang dat er getekende Zorgovereenkomsten zijn van alle cliënten die via Stichting BEZINN in Zorg zijn. Wij verzoeken u daarom nogmaals vriendelijk, doch dringend, om zo spoedig mogelijk te zorgen dat Zorgovereenkomsten getekend geretourneerd worden via het Zorgportaal.
Meld het ons als het niet binnen de gestelde termijn lukt of als er andere problemen zijn.

Tot slot wensen wij u als team veel sterkte toe en hou vol.

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed
manager