Beste Vertegenwoordiger Vereniging BEZINN,

In deze editie:
– Periode opschorten audits verlengd

Nu de landelijke coronamaatregelen zijn verlengd tot dinsdag 28 april zullen we in ieder geval tot die datum geen audits uitvoeren op de zorgboerderijen. De audits die in de komende periode gepland staan worden wel ingepland bij een auditor. Het toetsen van de werkbeschrijving gaat gewoon door en zal zoveel mogelijk worden afgerond. Wanneer u niet aan alle verplichtingen kunt voldoen vanwege de coronamaatregelen is daar alle begrip voor en zal de auditor met u een reële afspraak maken. Het praktijkbezoek zal in overleg met u na 28 april worden ingepland.

– Volgorde audits

We kiezen ervoor om de audits die nu zijn opgeschort in het komende half jaar in te halen. Bent u volgens de planning in mei aan de beurt voor een bedrijfsbezoek en mogen we de bezoeken weer uitvoeren dan gaat dit zoveel mogelijk door volgens de oorspronkelijke planning.

– Uw keurmerk blijft langer geldig

Uitstel aanvragen voor de audit i.v.m. de coronamaatregelen is niet nodig. Wanneer uw keurmerk verloopt zullen we uw keurmerk verlengen met drie maanden. We sturen u een mail op het moment dat uw keurmerk is verlengd. We zullen eind april verder bekijken of de drie maanden uitstel voldoende is.

– Verplichte acties

Ook voor de schriftelijke toetsingen en beoordeling van de jaarverslagen geldt dat u niet aan alle verplichte acties zoals BHV-cursussen en RI&E-toetsingen kunt voldoen. Hier hebben we alle begrip voor en er zullen geen consequenties aan verbonden worden. De toetser zal u mogelijk vragen aan te tonen dat uw wel afspraken hebt gemaakt (bijv. met Stigas voor de RI&E) en de actie noteren voor een volgend toets moment.

– Tips/weetjes

  • Neem gerust contact op met de auditor of toetser wanneer u vragen heeft over het verloop van de audit, schriftelijke toetsing of beoordeling van het jaarverslag.
  • De schriftelijke toetsingen en beoordeling van de jaarverslagen lopen gewoon door. Al meer dan de helft van de jaarverslagen is getoetst. Als uw jaarverslag nog niet is getoetst ontvangt u in de komende maanden vanzelf een mail over de toetsing.
  • Voor degenen die al aan de slag willen: het jaarverslag voor 2020 staat voor u klaar in de Kwapp.