In deze Nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen:

Voorwoord: (enquête)

Nieuwe Richtlijnen logeren: (kan dit weer doorgaan?)

Afstandsapparaatjes: (gebruik en aanschaffing)

Plaatsen van afscheiding in voertuigen: (protocol en RDW afscheiding)

Risico-inventarisatie en corona:

Update financiële regelingen:

Corona kan leiden tot meer huiselijk geweld: