Beste Zorgboer(in)/Trajectuitvoerder,

Ook deze week weer een nieuwsbrief zoals u dat inmiddels gewend bent.

Rondom corona
U zult allemaal vast wel op de hoogte zijn van de wijzigingen of voorgenomen wijzigingen van de coronamaatregelen door de overheid. En het zal u dan ook zijn opgevallen dat er voor de zorgsector in ieder geval geen verruiming van de mogelijkheden ten opzichte van de afgelopen week zijn afgekondigd. Er zijn echter wel degelijk mogelijkheden om, met name in de Dagbesteding, weer voorzichtig op te starten. Neem bij twijfel of bij (andere) vragen/onduidelijkheden contact met ons op. Wij adviseren u graag in maatwerk voor uw locatie.
In deze nieuwsbrief wil ik verder volstaan met de herhaling: blijf alert en neem uw verantwoordelijkheid.
En verder lees onze adviezen uit de vorige nieuwsbrief nog eens na want ook die blijven gelijk.

E-mailverkeer
Zoals u weet hebben we een aangepaste kantoorbezetting.
Dat betekent dat veel per e-mail gaat en dat u zo nodig teruggebeld wordt. Gezien de drukte en minder mogelijkheden voor intern overleg kan het soms helaas wat langer duren dan u gewend bent, maar met een beetje geduld zult u merken dat er wel degelijk aan verder gewerkt wordt.

Nieuwe aanmeldingen
– Stichting BEZINN hanteert in beginsel het principe geen nieuwe aanmeldingen totdat de Zorgboerderij weer op normaal niveau draait met de al in zorg zijnde cliënten, tenzij ze nog in de pijplijn zaten van vóór de corona.
– In échte crisisgevallen kunnen we het bekijken, maar tot dusver bleek dat het achteraf geen crisisgeval was.
– Het valt op dat we zelf, en soms via de trajectuitvoerder, aanmeldingen krijgen uit met name de drukkere delen van het land, zowel voor ouderen als voor jongeren. Ook hiervoor geldt géén afspraken maken zonder dat daarover is overlegd. Bijkomend probleem is vaak dat achteraf de financiering niet of maar moeilijk rond te krijgen is.

Herindicatie
– De eerste signalen bereiken ons dat gemeenten proberen de indicaties te verlagen omdat cliënten op dit moment in de coronacrisis “blijkbaar ook met minder zorg toe kunnen”.
– Wees alert en vraag ondersteuning als dat nodig is.

Financiën en registratie
Zoals we al vermoeden komen gemeenten langzamerhand met voorwaarden op welke wijze de zorg in deze coronatijd gedeclareerd kan worden en daar wordt door ons druk aan gewerkt. Ook hebben we van ons accountantskantoor een aantal adviezen gekregen in deze om problemen met verantwoording achteraf te voorkomen.
Wat is belangrijk:
1. Houd de bestanden voor zorgregistratie zoals wij die aan jullie verstrekken goed bij;
2. Maak een duidelijk overzicht van de medewerkers, de totale uren dat ze worden ingezet en laat deze tekenen door de desbetreffende medewerker zodat er vergelijkingen gemaakt kunnen worden met 2019 want ook daar krijgen we vragen over als we willen declareren.

Als laatste we zien dat er nog steeds correcties aangeleverd worden over zorgregistratie van 2019 terwijl dat in de meeste gevallen al veel eerder bij de maandelijkse betaaloverzichten gekund had. Dat is jammer omdat dat heel veel onnodig werk voor de afdeling Boekhouding oplevert in de correcties van de jaarverantwoording. De deadline om dit te kunnen doen is eind deze week, zondag 10 mei as., verstreken. Daarna kunnen en mogen er geen correcties meer gedaan worden.

Als laatste nogmaals, schroom bij vragen of onduidelijkheden niet om contact met ons op te nemen.

Succes en sterkte met alles.

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed
manager