Beste Zorgboer(in)/Trajectuitvoerder,

Corona perikelen
We horen gelukkig van steeds meer Zorgboeren/Trajectuitvoerders dat ze aanpassingen gedaan hebben en/of mogelijkheden zien om de zorg weer op een verantwoorde manier op te starten. Met name de afgelopen week hebben we daar ook veel vragen over gekregen en hebben we individueel geadviseerd.
Het is lastig om een eenduidig advies voor alle Zorgboerderijen te geven, maatwerk blijft van belang, maar binnen de regelingen bestaan goede mogelijkheden om weer op te schalen en daar staan wij als Stichting BEZINN ook volledig achter.
Zie ook onze vorige nieuwsbrieven en bel of mail ons bij specifieke vragen. Wij helpen u graag op weg.

Update bezoekregeling gehandicaptenzorg
Zie hiervoor de website van de VNG.

Vervoer
Wij krijgen ook veel vragen over het vervoer. Samen met de FLZ zetten wij de vervoersproblematiek ook door naar de overheid. Helaas zijn er nog geen duidelijke antwoorden gekomen.
Als zorgorganisatie met hoofdzakelijk locaties in het buitengebied en veel vervoer was vervoer in de “normale” situatie vaak al niet rendabel. En met het afschalen van vervoer naar 1 op 1 zal dat helemaal ondoenlijk zijn.
Wij horen van creatieve aanpassingen van plexiglas schermen e.d. Let wel op! Dat kan bij aanrijdingen zeer gevaarlijke en waarschijnlijk onverzekerde incidenten opleveren. Dus liever niet.
Verder is er geopperd om tijdens het vervoer te gaan werken met mondkapjes. Ook daarvoor is nog geen eenduidige regelgeving voor vervoer in de zorg.
Als Stichting BEZINN staan wij nog steeds op het eerder genoemde standpunt: “We zijn een leverancier van zorg en geen vervoersbedrijf”. De levering van de juiste zorg staat voorop. Als daar vervoer voor nodig is, schakel dan zoveel mogelijk het netwerk van de cliënt in. Is dat netwerk er niet, kijk dan naar wat u zelf kunt doen.
Als er betere op de zorg afgestemde adviezen komen dan houden wij u uiteraard op de hoogte.

Testen op besmetting
Inmiddels zijn er ook mogelijkheden voor werknemers in de zorg om zich te laten testen op een mogelijke besmetting. Zie verder de actuele informatie op de site van het RIVM.

Financiën
Zoals eerder meegedeeld wordt ook de maand april 2020 uitbetaald waarvan de werkelijk geleverde zorg zoals u gewend bent en de “corona”-zorg op basis van de 80% regeling. De uitbetaling zal op 26 mei as. plaatsvinden.
Inmiddels hebben we van veel gemeenten de informatie gekregen dat ze zich gaan conformeren aan de adviezen van de VNG. Daar zijn we blij mee, maar dat betekent nog steeds dat er veel extra administratie en uitzoekwerk uit voort komt. Gelukkig kunnen we met de eerder opgebouwde reserve en alle inzet op facturatie de uitbetalingen gewoon blijven doen en lijkt dit ook niet in gevaar te komen.
Belangrijk is en blijft dat u goed registreert op de wijze zoals wij u eerder hebben aangegeven.

Sterkte en succes in goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed
manager