Beste trajectuitvoerder,

Het jaar 2021 ligt voor ons. Namens het bestuur en de medewerkers van Stichting BEZINN wil ik jullie allen een goed en gelukkig nieuwjaar toewensen. Een jaar waarin we opnieuw in goede samenwerking verder willen werken met en aan onze prachtige gezamenlijke organisatie. Wetende dat we in een goede samenwerking veel kunnen bereiken, dat hebben we ook in het afgelopen jaar laten zien.

Wat is er op dit moment even het belangrijkste:
Bereikbaarheid

 • Vanaf woensdag 6 januari jl. zijn we weer aan het werk geweest. Dat hebben we nog gedaan zonder algemene telefonische bereikbaarheid, al kon u ons wel bereiken middels het ingesproken nummer, omdat de meesten van ons vanuit huis werkten en er voor de vakantie er geen duidelijkheid was over de corona impact. Vanaf maandag 11 januari as. zullen we weer normaal bereikbaar zijn. Te weten van maandag tot en met donderdag van 08.30 – 12.30 uur.

Het tijdelijk niet kunnen registreren in C2D

 • Zoals jullie misschien weten zijn de WMO en JW overgegaan naar IWMO en IJW 3.0.
 • Ook zijn alle betalingsperiodes overgegaan van vier wekelijks naar maandelijks.
 • In de WLZ zijn veel nieuwe cliënten binnen gekomen per 01-01-2021.
 • Er is een omzetting nodig van cliënten van Friesland naar Drenthe i.v.m. de fusie van de Zorgverzekeraar De Friesland en Achmea Zilveren Kruis.
 • Dit betekent voor AZR/cliëntadministratie dat er erg veel (nieuwe) indicaties binnen zijn gekomen die in korte tijd verwerkt moeten worden.
 • Door de vakantieperiode en de omzettingen van systeembeheerders is het voor ons pas vanaf 7 januari jl. weer mogelijk meldingen aanvang zorg en mutaties in te dienen.
 • Voor jullie trajectuitvoerders betekent dit dat er voor erg veel cliënten nog niet kunnen geregistreerd kan worden.
 • Wij vragen jullie geen e-mails te sturen over deze kwestie, dat geeft alleen extra oponthoud.
 • Wij doen ons best om alle indicaties zo snel mogelijk te mazzen.
 • In het geval van een oude indicatie die niet geregistreerd kan worden kan er wel een e-mail gestuurd worden.
 • De betaling van 26 januari as. komt door deze situatie niet in de knel.

Coronaperikelen

 • Er wordt op landelijk niveau (FLZ) druk gesproken over de inkomstenderving die deze 2e besmettingspiek en lockdown met zich meebrengt. Nieuws t.o.v. de vorige nieuwsbrief is er helaas nog niet. Wel krijgen we mondjesmaat wat opmerkingen van gemeenten binnen, maar dat is zeker nog niet algemeen en bied ook niet de oplossing zoals in maart 2020. Als algemene regel hanteren wij momenteel:
 1. Als een cliënt ziek is o.a. vanwege Corona en om die reden niet komt → geen zorg registreren.
 2. Als u zelf ziek bent o.a. om Corona en om die reden gesloten bent → geen zorg registreren.
 3. Als cliënten wegblijven omdat ze niet zelf corona hebben, maar wel in quarantaine zitten → registreer de normale zorg in C2D en houd daarnaast bij om welke periode dat ging en wat u gedaan hebt.
 4. Als u schoolgaande cliënten hebt die nu meer zorg vragen omdat de school gesloten is → als eerste registreer de normale zorg  en als tweede houdt de extra geboden zorg apart bij, mogelijk wordt daar later wat voor geregeld.

Anders dus als bij de eerste golf registreer zoveel mogelijk in C2D, maar hou wel apart de periodes en bijzonderheden bij.

Vaccinaties
Iedereen die in aanmerking komt voor een vaccinatie ontvangt een brief met een uitnodiging van  de huisarts, de GGD of via de werkgever. Of en hoe snel iemand gevaccineerd wordt hangt af van de beschikbaarheid van de vaccins.
Meer informatie daarover kunt u vinden:
– Keuze en volgorde voor vaccinatie tegen het coronavirus
– Roadmap vaccinatiestrategie Ministerie van VWS
Indien nodig mag u altijd de organisatienaam en de AGB-code van Stichting BEZINN gebruiken.

Kantoorbezetting
Als organisatie starten we in 2021 met een mooie en verantwoorde bezetting:
Manager
Jan van Donkersgoed
Secretariaat algemeen
Evelien van Roon: management secretaresse / kwaliteitsfunctionaris
Ingrid de vries: telefoniste en assistent secretariaat
Trajectbegeleiding
Albertha Kits: senior trajectbegeleiding
Rinske Jager: gedragswetenschapper / trajectbegeleiding
Marjolein Dijkema: gedragswetenschapper / trajectbegeleiding
AZR/Cliëntregistratie
Paulina de Boer: momenteel nog herstellende
Pauline (Sara) Sloot: productenbeheer
Jellie de Haan: zzp-er
Declaraties
Roel Otten: controle op zorgregistratie
John Deep
Boekhouding
Jaap Robbe: controller algemeen en contracten externe partijen
Arjen Kroes: zzp-er boekhouder (momenteel bezig met re-integratie)
Schoonmaak 
Bobby Kahn
Stagiaires
Klarieke Ruiter: stagiair gedragswetenschapper

Schroom niet om te bellen of te mailen als er toch nog vragen zijn.

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed
manager Stichting BEZINN