Beste Trajectuitvoerder,

Ook deze week weer een (corona)nieuwsbrief.
Helaas speelt corona nog steeds de hoofdrol. Ook in onze regio kunnen we er niet omheen.
Hoewel het er gelukkig nog maar zeer weinig zijn, op enkele onder BEZINN vallende zorgboerderijen is er een enkel personeelslid of cliënt positief getest. Om jullie voor te bereiden op een geval van corona zetten we de te nemen stappen zo goed mogelijk op een rij en laten we hopen dat ze niet nodig zijn.

Als eerste ter voorkoming: blijf alert op de regels (u kunt ze waarschijnlijk dromen) en anders lees de RIVM site en vorige nieuwsbrieven er op na.
Mocht er ondanks alle voorzorgen zich toch een geval van corona voordoen op uw bedrijf houd u zich dan aan de volgende stappen:
1. Neem een time out voor uw bedrijf (zoals tijdens de 1e lockdown) zolang als nodig is om de (oor)zaak goed in beeld te krijgen en de mogelijkheden te stroomlijnen.
2. Laat alle personen die in contact geweest zijn met de besmette persoon testen; uw medewerkers met spoed. Of laat ze, zolang als het RIVM voorschrijft, niet toe op uw bedrijf.
3. Ga na of de oorzaak van de besmetting mogelijk op uw bedrijf kan liggen. Als dat zo is moet dat direct aangepakt worden.
4. Zet op een rij of er cliënten zijn die absoluut NIET met de besmette persoon in aanraking zijn geweest en mogelijk weer kunnen starten.
4. Bepaal of er voldoende medewerkers zijn die kunnen werken om verder te kunnen.
5. Geteste personen pas weer toelaten als de test negatief is of als ze de voorgeschreven tijd zonder klachten hebben doorgemaakt.

Als er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, schroom niet om met ons contact op te nemen.

Aanbestedingen – Gunningen
We zijn geïnformeerd over de nieuwe aanbesteding inkoop jeugdhulp Friesland via Sociaal Domein Friesland per 1 januari 2022 en verder. Stichting BEZINN heeft voornemens tot inschrijving en houdt de aangesloten Trajectuitvoerders op de hoogte waar nodig.

Basis- en herhalingscursus medicatie 
De tak Educatie van Zorgboerderij De Lijwiekstee biedt diverse opleidingsmogelijkheden voor met name de aangesloten Trajectuitvoerders uit Groningen.
In december dit jaar start er een basis- en herhalingscursus medicatie. Klik hier voor meer informatie.

Miep Huishoudservice
Indien u als trajectuitvoerder en/of als er een deelnemer/cliënt van u op zoek is naar huishoudelijke hulp kunt u eventueel terecht bij Miep Huishoudservice.

Goed weekend, blijf gezond voor zover dat in uw vermogen ligt en sterkte.

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed
manager Stichting BEZINN