Beste Trajectuitvoerder,

Met deze nieuwsbrief willen wij u weer op de hoogte brengen van een aantal zaken.

Systeem wijzigingen
Inmiddels zijn we alweer volop bezig in het nieuwe jaar. Dat betekent ook dat er een aantal wijzigingen zijn of worden doorgevoerd waar we even aan moeten wennen, maar ook heeft dat soms wat problemen opgeleverd bij gemeenten en Zorgkantoren om alles direct goed te krijgen.

  • De omzetting van de Friese Wlz-cliënten naar het Zilveren Kruis is nog niet afgerond.
  • Met betrekking tot de omzetting naar nieuwe producten en naar de 4-wekelijkse verwerking hebben we nog niet alles binnen, maar gelukkig het meeste al wel.

Aan dit soort “storingen” wordt druk aan gewerkt. Soms merken jullie er niets van, soms wel en dan met name in C2D. Er zal door ons extra inzet en aandacht aan besteedt worden om de effecten voor u zo klein mogelijk te houden.

Ook intern passen wij onze werkwijze aan om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat 28 en 29 januari a.s. het Zorgportal niet gebruikt kan worden en er minimaal e-mailverkeer mogelijk is zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief.

De omzetting van Beschermd Wonen naar Wlz GGZ loopt, maar er zijn wachtlijsten tot halverwege dit jaar. Daar wordt door alle partijen druk aan gewerkt. Stichting BEZINN heeft een gunning van de Zorgkantoren voor deze producten. Wat dat betreft levert dat geen problemen op. Wel verlangen de Zorgkantoren meer informatie over de betrokken GGZ-instellingen en behandelaars. Daarover zullen wij bij nieuwe instroom en wat later ook van de bestaande cliënten documentatie opzetten in het zorgdossier samen met u als Trajectuitvoerder.

Gunning Zorgkantoren Wlz per 1 januari 2021, sector GZ en GGZ
Stichting BEZINN is opnieuw gegund per 1 januari 2021. Er is een overeenkomst tussen Zilveren Kruis (Drenthe en Friesland) en Stichting BEZINN en ook tussen Menzis (Groningen) en Stichting BEZINN voor de sector GZ en GGZ.
Zoals in eerdere nieuwsbrieven hebben we u geïnformeerd dat per 1 januari 2021 de Wlz wordt opengesteld voor mensen met een psychiatrische stoornis als deze voldoen aan de zorginhoudelijke Wlz-criteria. Meer informatie over de Wlz voor GGZ-cliënten vindt u hier.
Voor welke zorgprofielen GGZ Stichting BEZINN gegund is komt binnenkort meer informatie. Heeft u hierover vragen kunt u contact opnemen met één van de gedragswetenschappers/trajectbegeleiders van Stichting BEZINN.

Tarieven 2021 Producten WMO, Jeugdwet en Wlz
Vanuit de verschillende gemeenten en Zorgkantoren wordt Stichting BEZINN geïnformeerd over de tarieven per product voor de WMO, Jeugdwet en Wlz. Binnenkort komt het overzicht met de nieuwe tarieven op de website van Stichting BEZINN.

Betalingsverkeer
U hebt allen de afrekening van december 2020 gehad en hebt daar ook op kunnen reageren. Ook in oktober 2020 hebben we een uitgebreide correctiegelegenheid voor 2020 gegeven. Wij gaan er dan ook vanuit dat alles wat bekend was of kon zijn dan ook is benoemd en verwerkt. Daarmee sluiten wij het jaar 2020 af en worden er alleen nog wijzigingen gedaan waar het indicaties betreft die nog in behandeling zijn.
Ook met de betaaloverzichten willen wij op verzoek van een aantal Trajectuitvoerders kijken of we dit duidelijker kunnen krijgen. U krijgt daarom in de komende week een fictief voorstel voor een keuze. Daarvan nemen we dan het meest gekozen ontwerp om te gaan gebruiken in 2021.

Vaccinaties Covid-19
Zoals u weet zijn de vaccinaties inmiddels gestart. U heeft waarschijnlijk al het één en ander aan informatie gekregen de afgelopen tijd via verschillende kanalen. Toch willen wij u nog weer even op een aantal websites attenderen waar u wellicht nog informatie vandaan kunt halen die voor u relevant is:
– Tijdlijn 1e vaccinatieronde (uitgebreide versie) Rijksoverheid
– Vragen over de keuze en volgorde van de vaccinatie Rijksoverheid
– Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis
– Informatie voor Wlz-aanbieders over uitnodiging voor vaccinatie voor zorgmedewerkers

– Toolkit communicatie coronavaccinatie Ministerie VWS
– Vaccinatie tegen het coronavirus Rijksoverheid
– Corona in de langdurige zorg
– Maatregelen bij Covid-19
– RIVM richtlijnen Covid-19

– Poster Corona do’s en dont’s
– Masker discipline
– Infographic RIVM Vaccinatie tegen corona
– Factsheet Vaccin in het kort voor Comirnaty (Pfizer/BioNTech) tegen COVID-19
– Informatie over landelijke registratie bij het RIVM

Word ik als ZZP’er en werkzaam als Wmo ondersteuner ook opgeroepen voor vaccinatie?
De uitnodigingen voor het COVID-19 vaccin worden landelijk verstuurd. De Gemeente en de GGD hebben hier geen rechtstreekse invloed op. Het RIVM probeert alle ZZP’ers (landelijk) in kaart te brengen. In hoeverre dit al in beeld is gebracht, is helaas niet bij ons bekend. U kunt hiervoor het beste rechtsreeks contact opnemen met het RIVM: info@rivm.nl, zodat u ook bij hen in beeld bent. Meer informatie vindt u via deze link van de GGD.

Nieuwsbrieven extern
Deze nieuwsbrieven kunnen wellicht voor u interessante informatie bevatten:
– Nieuwsbrief NJi 14 januari 2021 nummer 2
– Nieuwsbrief Sociaal Domein Friesland

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn over de nieuwsbrief of over iets anders dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Alvast een goed weekend.

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed,
manager Stichting BEZINN