Beste Zorgboer(in)/Trajectuitvoerder,

Ook deze week een nieuwsbrief zoals u inmiddels gewend bent van ons.
Gelukkig kunnen we stellen dat er op de bij ons aangesloten Zorgboerderijen tot dusver geen coronabesmetting heeft plaatsgevonden en dat vrijwel alle zorg op de bij ons aangesloten Zorgboerderijen weer volledig is hervat.
Uiteraard staan we graag voor u klaar als u vragen hebt.

Mondkapjes
Met betrekking tot het aanschaffen van mondkapjes, wat voor sommige Zorgboeren/Trajectuitvoerders van belang is vanwege vervoer, kunnen wij u het volgende melden. Via John Caubergh van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren zijn wij in contact gekomen met een bedrijf waar afspraken mee gemaakt zijn met betrekking tot de inkoop. Indien u hiervoor interesse heeft kunt u mailen naar e.vanroon@bezinn.nl voor meer informatie.

Formulier Personeel Zorgboerderijen
Hierover zijn wat vragen geweest en het formulier is verder aangepast. Er komt dus nog weer een gewijzigd formulier, de verwachting is in de loop van volgende week, waarin een aantal opmerkingen verwerkt zijn; grotere invulkolommen, uitleg welke laatst genoten opleiding gevolgd, zorg- en niet-zorggerelateerde opleiding, datum, ervaringsdeskundigen en jaren, relevante werkervaring.
De Zorgboeren/Trajectuitvoerders die het document al retour hebben gestuurd hoeven dit uiteraard niet opnieuw te doen.
Wel is het van het allergrootste belang het formulier in te vullen en het liefste per ommgegaande terug te sturen als u dat nog niet hebt gedaan omdat er op dit moment veel vragen vanuit de aanbesteding NMD liggen.

Oproep
Deel uw ervaring met de jeugdhulp om deze samen te verbeteren.

Aanbestedingen – Gunningen 
Zuid-Drenthe: Zodra er een PDF-versie beschikbaar wordt gesteld van het Handboek Jeugdhulp 2020 zal Stichting BEZINN deze gaan publiceren op haar website.
Voor meer informatie verwijzen wij u nu graag naar de website van Jeugdhulp Zuid-Drenthe.
Stichting BEZINN is gegund voor:
* Begeleiding: licht, midden en zwaar
* Dagbesteding: basis en intensief
* Wonen: met begeleiding en begeleid kamer wonen inclusief zelfstandigheidstraining
* Logeren.

Noord-Midden Drenthe: WMO-Jeugd dagbesteding gegund.
Voor de overige percelen zijn deels voorlopige gunningen afgegeven of lopen er nog gesprekken.
Het lijkt er op dat de Zorgboeren/Trajectuitvoerders onvoldoende hebben aangetoond dat ze voldoende gekwalificeerd personeel in dienst hebben. Ook de SKJ-registraties, waar wij al verschillende malen op gewezen hebben, is helaas nog lang niet altijd geregeld. Wij proberen hierin te doen wat we kunnen. Juist daarom is uw overzicht van uw eigen personeel ook zo belangrijk.
Het vervolggesprek is op 25 juni 2020. Wij houden u op de hoogte. Zie voor meer informatie deze website.

Groningen: RIGG heeft een Inkoopprocedure Open House. Per juli 2020 is er weer een toetredingsmoment.
Wijzigingen kunt u vinden op de website van het RIGG.
Stichting BEZINN is gegund vanaf 2018 ev. hierin komen geen wijzigingen in de nu gegunde producten. Zie hier voor verder informatie over de gunningen van Stichting BEZINN.

Friesland SDF: De afgelopen week hebben we een afspraak gehad met het SDF over BW-producten en daar konden we prima aantonen dat we kunnen voldoen aan de gevraagde eisen en is het addendum daarvoor getekend.

Gemeentelijke herindeling
Voor degene die het nog niet weten is het goed om te weten dat per 1 januari 2020 de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum geherindeeld worden tot de nieuwe gemeente Eemsdelta. Actieve indicaties moeten per 31-12-2020 worden afgesloten en onder de nieuwe gemeentecode (1979) met een ingangsdatum van 01-01-2021 opnieuw worden opgevoerd.
Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u hiervoor terecht bij Marjolein Dijkema (m.dijkema@bezinn.nl).

Allen weer een goed weekend gewenst.

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed