Beste Zorgboer(in)/Trajectuitvoerder,

Vervoer
Regelmatig krijgen we vragen welke richtlijnen er nu precies gelden voor vervoer van onze zorgcliënten. Wij hebben nog eens geprobeerd om dat uit te zoeken en dat blijkt nog niet mee te vallen, maar dit zijn de overheidsregels.
En verder adviseer ik op een nuchtere manier na te denken wat haalbaar en verantwoord is. Uiteraard rekening houdend met de hygiëne- en gezondheidsregels, maar hanteer bijvoorbeeld ook bij vervoer dezelfde groep als bij de dagbesteding. Met andere woorden, welke meerwaarde heeft het als cliënten overdag met elkaar in contact zijn om ze dan tijdens vervoer weer te scheiden.

Registratie van zo corona gerelateerde zorg
Zoals in de vorige nieuwsflits gemeld heeft het bestuur van Stichting BEZINN besloten om het opvoeren van coronazorg per 10 juli 2020 te stoppen. Vanaf dat moment gaan we er vanuit dat alle zorg weer regulier geleverd kan worden.
Bij de afdeling AZR komen vragen binnen dat de door u aangeleverde registratie van coronazorg niet te zien is in C2D. Dat klopt. Als alle door u aangeleverde registratie er in staat krijgt u eenmalig de gelegenheid voor controle en eventuele correctie. Daar stellen wij u dan van op de hoogte.

Financiën
Door de voorschotuitbetaling van 80% op de coronazorg is er een flinke bres geslagen in de reserves. Helaas is het in veel gevallen een fikse klus om deze zorg op de voor de gemeente gewenste manier te declareren, maar we zijn er druk mee bezig. Belangrijk is dat u tijdig de geleverde zorg ook goed registreert in het systeem (C2D) zodat we kunnen blijven declareren.

Reminders
Aanvragen van Wlz-indicaties voor BW cliënten in verband met het overgangsrecht cliënten WMO naar WLZ. Zorg dat u de aanvragen vóór oktober a.s. naar het CIZ verstuurd heeft. Ook bij twijfel kunt u een aanvraag indienen.

SKJ registraties
Als u zorg verleent aan Jeugd let dan op uw herregistratie SKJ en wijzigingen op de website van het SKJ.

Regiobijeenkomsten Stichting BEZINN
Voor dit najaar hebben we de volgende data gepland voor de regiobijeenkomsten van Stichting BEZINN:
– Maandag 14 september 2020 regio Drenthe/Overijssel
– Donderdag 24 september 2020 regio Friesland
– Dinsdag 27 oktober 2020 regio Groningen
– Woensdag 4 november 2020 reservedatum
Het thema van deze avond is: Wat zijn de eisen voor personeel (expertise) en hebt u dat ook in huis.
Wij verzoeken u om alvast een datum te reserveren. Een onderwerp als dit is van wezenlijk belang voor het voortbestaan van uw bedrijf.
U zit daarbij niet vast aan de datum van uw eigen provincie. Als die niet uitkomt, dan bent u welkom bij één van de andere regiobijeenkomsten.

Ziekte uitval en invallers
Zoals eerder gemeld is Arjen Kroes van de afdeling boekhouding uitgevallen wegens hartklachten. Na een zware operatie zit hij inmiddels weer in een herstelproces. De verwachting is dat hij ergens in het laatste kwartaal voorzichtig weer een start kan maken. Voor Arjen hebben we als invalkracht Jaap Robben. En als extra kracht de heer Deep die één dag per week op de boekhouding ondersteuning biedt.
Paulina de Boer van de afdeling AZR heeft zich door een ongeval ook ziek moeten melden. De verwachting is dat dit zeker twee maand gaat duren. Op dit moment zijn we bezig om ook hiervoor vervanging te regelen. In verband met de zomervakantie geeft dat wat meer problemen, maar volgende week zijn de eerste gesprekken gepland. We hebben de hoop dat we voor na de kantoorsluiting direct iemand te hebben.

Crisiszorg voor kind en jongere in regio Groningen vernieuwd
Op 1 juli 2020 is de start gemaakt met het vernieuw(en)de Spoed voor Jeugd Groningen.
Klik hier voor de uitgangspunten van Spoed voor Jeugd Groningen.
Klik hier in één oogopslag alle relevante informatie.

Loket Vraag & Aanbod Centrumgemeente Groningen
Voor de inhoud van deze brief klik hier

Belangrijke mededeling inzake CAK eigen bijdrage
Zie mededeling + flyer

Nieuwsbrief OP Jeugd
In deze nieuwsbrief leest u over interessante lezingen/cursussen voor Zorgboerderijen (SKJ-registratie).

Problemen Zorgportaal 
Wellicht heeft u het zelf ondervonden, maar van woensdag 15 juli tot en met gisteren, donderdag 16 juli, hebben wij een storing gehad in het Zorgportaal. Het was tijdelijk niet mogelijk om in te loggen en documenten te uploaden en downloaden. Onze ICT-er is er druk mee bezig geweest en uiteindelijk is het gisteren laat in de middag opgelost.
Als het goed is moet het inloggen nu weer goed gaan bij iedereen. Als u toch nog problemen ervaart, meldt u dit dan via e.vanroon@bezinn.nl
Indien u nog documenten heeft weten te uploaden na 14 juli jl. 11.42 uur dan verzoek wij u om dit te laten weten op het hierboven genoemde e-mailadres zodat we na kunnen gaan of de documenten ook opgeslagen zijn.

Kantoorsluiting
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het kantoor van Stichting BEZINN gesloten is van vrijdag 24 juli tot 9 augustus as. In die twee weken wordt de mail sporadisch uitgelezen en alleen in urgente gevallen wordt er actie ondernomen.

Verder rest mij u alleen nog een goed weekend toe te wensen.

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed
manager