Beste Trajectuitvoerder,

Ook deze week weer een nieuwsbrief met een aantal belangrijke punten:

Corona
Ieder van jullie zal inmiddels op de hoogte zijn van de inhoud van de laatste persconferentie. Voor de Zorgsector zijn daar geen echt nieuwe zaken uitgekomen. Het blijkt zeker voor onze sector onduidelijk wat wel/niet kan. Dat wordt vooral aan onze eigen verantwoordelijkheid over gelaten.
– Maak het netwerk van de cliënt daarom medeverantwoordelijk;
– Stuur geen personen met klachten naar de zorglocatie;
– En nogmaals de link naar de nieuwsbrief van twee weken geleden.

Testen
Er is mij gebleken dat het in sommige gevallen redelijk soepel loopt met een bewijs van de AGB-code van Stichting BEZINN en in andere gevallen juist weer niet. Via ons bestuurslid mevrouw Anouk Hafkamp werd nog een mogelijkheid aangegeven via Het Huisartslab
Een test die betaald moet worden maar in tijd aanzienlijke voordelen op kan leveren.

Regiobijeenkomsten
Twee regiobijeenkomsten zijn er inmiddels geweest, in  Drenthe en Friesland. Het was de bedoeling om de regiobijeenkomst voor de regio Groningen op 27 oktober as. te houden. Gezien de huidige coronamaatregelen rond samenkomsten kan deze avond helaas niet doorgaan. Uiteraard is het de bedoeling dat we deze bijeenkomst op een later tijdstip wel door laten gaan. Zodra er mogelijkheden zijn om dit te kunnen doen hoort u dat van ons.

Zorgbonus zorgprofessionals
Tot en met 29 oktober as. kunnen zorgaanbieders bij de overheid een eenmalige bonus aanvragen voor zorgmedewerkers.
Kijk zelf of u of uw medewerkers in aanmerking komen voor deze bonus.
De bonus bedraagt € 1.000,- netto per zorgmedewerker en is bestemd voor zorgprofessionals en ondersteunend personeel die zich tussen maart en september 2020 hebben ingezet voor coronapatiënten of hebben bijgedragen aan de strijd tegen het coronavirus.
De bonus is niet bestemd voor zorgprofessionals voor wie het werk tijdelijk stil heeft gelegen of op een lager pitje heeft gestaan vanwege de uitbraak van het virus.
De bonus is ook niet bestemd voor zorgmedewerkers die meer dan tweemaal model verdienen (€ 73.000,-) bij een voltijds inzet.
Meer inhoudelijke informatie over de zorgbonusregeling vind u hier.

Melding met betrekking tot documenten in het Zorgportaal
Als laatste nog even het volgende.
Om een melding te krijgen dat er een document door Stichting BEZINN in het Zorgportaal gezet is moet u zelf een vinkje aanzetten in het Zorgportaal.
U heeft altijd van één van de medewerkers van Stichting BEZINN een e-mail gekregen zodra er een document door ons in het Zorgportaal was gezet, maar dat kost ons (te) veel tijd en het is in principe niet nodig omdat er een functie in het Zorgportaal zit dat het automatisch verstuurd wordt. Vanaf heden worden er geen e-mails meer verzonden.
Voor degene die nog niet automatisch een bericht krijgen en nog een vinkje aan moeten zetten kunt u kijken op het onze website U klikt dan op het kopje: ‘Per e-mail meldingen ontvangen van activiteiten’. Daar kunt u de rest van de werkwijze lezen.
Mochten er nog vragen over zijn dan kunt u die per e-mail stellen aan Evelien van Roon.

Goed weekend en voor zover het in ons vermogen ligt, blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed
manager Stichting BEZINN