Beste Zorgboer(in)/Trajectuitvoerder,

In deze nieuwsbrief willen wij u nog een aantal belangrijke zaken mededelen:

Vakantiesluitingen Zorgboerderijen
Momenteel bereiken ons verontrustende berichten van gemeenten over vakantiesluitingen van Zorgboerderijen waar ik mij ernstig zorgen over maak.

Ik wil het volgende met u delen.
Als u geen duidelijke schriftelijke afspraken hierover hebt gemaakt met de cliënt en zijn/haar netwerk (het kan zijn dat het netwerk zelf vakantie met de cliënt gepland heeft) houdt dan a.u.b. rekening met het volgende:
1. In vrijwel alle cliëntcontracten staat duidelijk dat er tijdens vakantieperiodes een goed alternatief voor de zorg geboden moet worden.
2. We hebben net een periode van bijna drie maand sluiting achter de rug vanwege Covid-19. Bedenk bij u zelf hoe het overkomt als u na enkele weken alweer gesloten bent i.v.m. vakanties.
3. Als u dat al overweegt en ook nog zonder een goed alternatief te bieden realiseer u dan dat twaalf weken Covid-19 + drie weken vakantie + twee weken kerstreces bij elkaar zeventien weken zijn met op z’n mooist alternatieve zorg.
Als de cliënt dat aan kan, is dan de indicatie voor dagbesteding nog wel juist. Althans, die gedachte zal bij de financierende partij op kunnen komen.

Tot slot, iedereen heeft recht op vakantie wat mij betreft, maar regel het wel zo dat u problemen over contracten en indicaties voorkomt. U bent een professioneel zorgaanbieder, laat dat a.u.b. ook nu zien.

Aanbestedingen – Gunningen
Overzicht betreft gunningen in heel Drenthe:
Zuid-Drenthe: Gemeente Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Meppel.
Gegund aan Stichting BEZINN Jeugdhulp 2020-2028:
* Begeleiding licht, midden en zwaar
* Dagbesteding basis en intensief
* Logeren
* Wonen met begeleiding
* Begeleid kamerwonen
Klik hier voor meer informatie.

WMO wordt vervolgd met nieuwe inkoop en marktconsultaties.

Noord-Midden Drenthe: Gegund door Noord-Midden Drenthe Jeugdhulp en invulling van de WMO vanaf 01-06-2020 tot en met 31-12-2025 aan Stichting BEZINN:
Centrum gemeente Assen is Aa en Hunze, Assen, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld, onder voorbehoud bij het beëindigen van centrumgemeente.
* Ambulante begeleiding en Ambulante Begeleiding Maatschappelijke opvang
* Thuiswonen Plus

Gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo:
* Dagbesteding

Verder is (na een zware bevalling) gegund:
* Logeren
* Verblijf met begeleiding

Momenteel is helaas nog niet van alle locaties duidelijk of ze kunnen of willen voldoen aan de voorwaarden. Daarover gaan we met de Zorgboeren/Trajectuitvoerders van de locaties die deze producten leveren en die nu nog niet voldoen in overleg. Totdat we daarover met u als Zorgboer/Trajectuitvoerder hebben gesproken loopt de zorg in ieder geval door. Belangrijk is dat de functiemix en het personeelsbestand past bij de doelgroep.

En onder voorbehoud van een vervolggesprek is gegund:
* Verblijf met intensieve begeleiding

Dit product wordt maar door enkele Zorgboeren/Trajectuitvoerders geregeld en daarmee gaan wij in gesprek. Alle vervolggesprekken met de gemeente zijn gepland na de zomervakantie.

Informatie over de Domeinen en Resultaten:
– Resultatenmatrix 2020 regio Noord- en Midden Drenthe
– 
Handreiking Werken met resultaten
– Wmo Jeugd NM Drenthe

Groningen:
Reminder: Wijzigingen Beschermd Wonen per 01-03-2021.
Er is besloten de huidige raamovereenkomst met een jaar te verlengen tot 01-01-2021.
Informatie zie site Stichting BEZINN Zorgportaal Map Algemeen / Informatie gemeenten provincie Groningen. Of klik op één van onderstaande documenten:
Totaal vragen Tussentijdse wijzigingen
Overzicht wijzigingen Beschermd Wonen 

Algemeen: In verband met overgangsrecht WMO naar WLZ per 01-01-2021. Zorg dat u vóór oktober 2020, in samenwerking met cliënt en het netwerk, de aanvragen van cliënten die hier mogelijk voor in aanmerking komen richting het CIZ heeft gedaan.
Zie verder: informatie langdurige zorg en ondersteuning

Indicaties begeleiding en/of groep gemeente WMO Smallingerland
Vanuit gemeente WMO Smallingerland zijn we geïnformeerd over de indicaties begeleiding en/of groep welke in de maanden juli, augustus en september 2020 aflopen.
Het verzoek is om aan cliënten met een indicatie individueel en/of groep met een einddatum in juli, augustus en september 2020 zorg door te leveren conform de huidige beschikking tot uiterlijk 1 oktober 2020.
Met het bericht wil de gemeente voorkomen dat cliënten met een aflopende indicatie in juli, augustus en september 2020 zonder zorg komen te zitten.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar het officiële bericht.
Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met AZR via azr@bezinn.nl of 0592- 300033 van maandag tot en met donderdag tussen 08.30 – 12.30 uur.

14 juli 2020 kantoor Assen gesloten
Volgende week dinsdag, 14 juli, is het kantoor de hele dag gesloten vanwege audits. Naast dat we die dag telefonisch de gehele dag niet bereikbaar zijn, zal het ook wat langer duren voordat u een antwoord op eventueel mailverkeer ontvangt.

Wij wensen u weer een goed weekend.

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed
manager