Beste zorgaanbieders,

Woorden over de enorme waardering ten aanzien van uw en uw personele inzet kunnen niet voldoende uitgesproken worden in deze bijzondere tijd. Daar waar de statistieken langzaam de goede richting laten zien is het persoonlijk leed voor velen groot. Vanuit ons wil ik hierbij nogmaals veel waardering uitspreken voor het werk van u en uw collega’s.

Onze rol ziet er op toe om u zoveel als mogelijk comfort te geven op een aantal onderwerpen zoals onder andere financiering en verantwoording. In deze nieuwsbrief willen wij u graag meenemen in de stappen die hier genomen zijn, vaak vanuit een landelijk perspectief.

Met hartelijke groet,

Jan Megens.
manager Wlz

Financiering en verantwoording

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Wij vinden het belangrijk dat zorgaanbieders van langdurige zorg zich in deze bijzondere omstandigheden maximaal kunnen richten op het veilig leveren van deze zorg. In deze nieuwsbrief gaan we in op de uitwerking van de financiële maatregelen die van toepassing zijn op het borgen van de continuïteit van zorglevering, maar ook het blijven bestaan van zorgaanbieders die zorg in natura leveren. Het betreft een landelijke werkwijze waarover het ministerie van VWS nog bevindingen of aanbevelen kan doen. Wij willen u echter de contouren en het comfort niet onthouden en zullen u in loop van volgende week zonodig nader informeren in een volgende nieuwsbrief. Lees meer

Gevolgen voor de klant

De komst en verspreiding van het coronavirus in Nederland heeft grote gevolgen voor iedereen. Voor het Menzis Zorgkantoor, voor u, maar in het bijzonder ook voor onze klant.
We zien de enorme inzet, toewijding en veerkracht van zorgaanbieders en spreken daarvoor onze waardering uit. Ook het Menzis Zorgkantoor krijgt telefonisch of online vragen van klanten. Vanzelfsprekend doen wij ook onze uiterste best om hier een goed en begrijpelijk antwoord op te geven. Een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden staat op onze website. Deze informatie wordt continu bijgewerkt. In sommige situaties verwijzen wij de klant naar de zorgprofessionals, omdat zij de situatie van de klant het beste kunnen inschatten.
Aan de hand van de contacten die wij met klanten en hun mantelzorgers hebben, delen we graag een aantal tips met u. Naar de tips

Inkoop 2021 en corona

De coronacrisis heeft mogelijk ook impact op het landelijk inkoopkader 2021-2023. We zijn landelijk aan het bekijken of we dit anders moeten vormgeven dan gepland. Zodra hier meer bekend over is wordt u geïnformeerd.

Als uw organisatie alleen een overeenkomst heeft met Menzis Zorgkantoor dan is de impact van wijzigingen in het landelijk inkoopkader beperkt. Wij sluiten aan bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van GGZ en het kwaliteitsbudget. Voor de overige inkoopaspecten hebben wij regionaal beleid. Menzis Zorgkantoor heeft sinds 2019 een 5-jarig beleid om stabiliteit en rust te creëren en de administratieve lasten zo laag mogelijk te maken. Deze ingeslagen weg heeft voordelen voor u! Zo hoeft u niet opnieuw de inkoopprocedure te doorlopen.

De afgelopen jaren zien wij dat zorgaanbieders druk bezig zijn met het behalen van resultaten op de diverse honoreringsitems. Landelijke ontwikkelingen en veranderende klantwensen hebben invloed op de zorginkoop. We willen samen met u zorgen voor goede beschikbaarheid van zorg en hebben er daarom voor gekozen een aantal items  door te ontwikkelen om de beschikbaarheid van passende zorg voor onze klanten beter te kunnen borgen. De nieuwe honoreringsitems worden conform planning op 29 mei 2020 gepubliceerd en u wordt dan ook geïnformeerd over de bijbehorende werkwijze.

Zorg op afstand

Digitale toepassingen kunnen in deze tijd van het Coronavirus helpen om zorg op afstand te bieden. In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan het thema digitale dagbesteding en aan leefstijl- en videomonitoring. Lees meer

Telefonisch bereikbaarheid Zorginhoudelijk adviseurs Wlz

In verband met de grote hoeveelheid casuïstiek, meerzorgaanvragen en andere werkzaamheden, hebben de Zorginhoudelijk Adviseurs Wlz van Menzis Zorgkantoor de bereikbaarheid aangepast. Voor het meedenken over casuïstiek kan op werkdagen gebeld worden van 08.30 – 12.30 uur. De Zorginhoudelijk Adviseurs zijn bereikbaar via het Secretariaat Wlz, tel: 088 222 90 12. U kunt ook een mail sturen naar zorginhoudelijkadviseurwlz@menzis.nl

Voor crisisplaatsingen binnen de GZ, kan er van maandag tot en met donderdag gebeld worden van 08.30 – 17.00 uur en op vrijdag tot 11.00 uur. Ook dit kan via telefoonnummer 088 222 90 12. Meer informatie over de crisisregeling vindt u op onze website