Beste aanbieder,

De afgelopen weken zijn wij allemaal druk bezig geweest met de nieuwe ontwikkelingen rondom het corona-virus en hoe wij hier als maatschappij mee om gaan.

Vanuit het ministerie van VWS zijn op 16-04-2020 nader uitgewerkte richtlijnen verschenen voor zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen, onder andere voor dagbesteding. (zie bijlage)

Samenvatting richtlijn dagbesteding

Dagbesteding is voor vele cliënten een cruciale voorziening, juist in deze periode. Waar mogelijk is het uitgangspunt dat de dagbesteding gecontinueerd wordt, in welke vorm dan ook, al dan niet gecombineerd met vormen van begeleiding Dat geldt zeker voor:

  • Cliënten in een onveilige of onverantwoorde zorg- of thuissituatie;
  • Cliënten met naasten in een vitaal beroep;
  • Cliënten met naasten/mantelzorgers die ontzorgd moeten worden om overbelasting te voorkomen.

De richtlijnen van het RIVM schrijven niet voor dat dagbesteding en -opvang per definitie in fysieke vorm geheel moeten worden stopgezet omdat niemand meer in een (kleine) groep bijeen kan komen Zorgaanbieders moeten per persoon echter afwegen of dit kan, in overleg met de cliënt en eventueel zijn netwerk.

Kwetsbare ouderen die thuis wonen en geen verkoudheidklachten hebben passend bij het corona-virus kunnen in principe naar de gewone dagbesteding.

Hiervoor gelden uiteraard wel de adviezen van het RIVM. Om de RIVM-adviezen uit te voeren kan het nodig zijn om aanpassingen te doen op de huidige groepsgrote, activiteiten en/of locaties.

De RIVM adviezen zijn o. a. terug te vinden in meegezonden bijlage.

Vervoer

Een van de adviezen is om zo min mogelijk vervoersbewegingen te maken. Dit vanuit de gedachte om het risico van verspreiding van het corona-virus te beperken. Bovendien wordt hierdoor minder beroep gedaan op groepsvervoer. We weten dat een groot deel van de cliënten afhankelijk is van dit vervoer om bij de dagbesteding te komen en het (gedeelte) wegvallen van dit vervoer voor sommige cliënten problemen kan opleveren.

Wij gaan er vanuit dat jullie als zorgaanbieders gezamenlijk en in overleg met andere ketenpartners zoals vervoerders, Sociaal Werk de Kop en buurtcentra naar passende oplossingen hiervoor kijken. Als gemeente zien wij hier een gezamenlijk opdracht liggen: Wij gaan u een aantal van u op korte termijn uitnodigen voor een video-overleg om gezamenlijk tot slimme oplossingen te komen.

In het verlengde van onze mail van 25 maart, verzoeken wij u aan ons door te geven wat de aangescherpte richtlijnen betekenen voor uw dienstverlening.  Op deze manier houden wij als gemeente zicht op de gevolgen van de corona maatregelen voor onze inwoners.

Als u de andere richtlijnen ook wilt lezen dan kunt u deze via de volgende link bekijken:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/16/zorg-voor-kwetsbare-mensen-die-thuis-wonen-nader-uitgewerkt

Mocht deze mail vragen oproepen dan kunt u contact opnemen met Andrea Versteeg of Joke Grooten.  Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 14 0521 of via de mail inkoopwmo@steenwijkerland.nl.

Met vriendelijke groet,

Andrea Versteeg

Contractmanager Wmo Steenwijkerland