Hierbij ontvangt u (de link naar) het aanmeldformulier met de daarbij horende info, zoals toegezegd in het RONAZ PRC overleg van afgelopen woensdag:

Cliënten (18+) die wonen in een zorginstellingen met een AGB-code, komen in aanmerking voor een boostervaccinatie.

  • Heeft uw instellingen een eigen medische dienst, dan vaccineert deze de cliënten.
  • Heeft uw instelling geen eigen medische dienst, dan maakt de GGD graag afspraken met u voor het vaccineren van de cliënten.
  • Heeft uw instelling cliënten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de medische dienst en cliënten die vallen onder de huisarts ook dan kan de GGD ondersteuning bieden bij het vaccineren van de instelling.

Is ondersteuning van de GGD bij de boostervaccinatie nodig? Meld dan uw instelling aan bij de GGD. Dit kunt u doen door voor 1 maart het aanmeldformulier in te vullen.

Aanmeldformulier vaccinatie van bewoners in instellingen door de GGD – Vragen.coronatest.nl

Wij verzoeken alle regio’s om wel het formulier in te vullen ook al is er contact met de GGD. Zo kunnen we het strak organiseren en monitoren.

Met vriendelijke groet,

Clemence Braaksma

directie secretaresse

Veiligheidsregio Fryslân

Harlingertrekweg 58

Postbus 612

8901 BK  LEEUWARDEN

088 22 99 545

06 55 30 70 11

directie@vrfryslan.nl

 

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagmiddag en donderdag