Beste ketenpartner,

Met deze mail willen we betrokken partijen zo goed mogelijk willen informeren over de kindernoodopvang die geboden kan worden in onze gemeente.

Deze informatie mag (graag zelfs) breder worden gedeeld binnen en buiten uw organisatie.

Het kan zijn dat u dit bericht ook ontvangt via het RIGG, onze excuses dan voor de dubbeling.

Voor meer informatie zie ook onze webpagina: https://www.gemeente-oldambt.nl/in-oldambt/news/kinderopvang-en-het-coronavirus

Maar voor het gemak hieronder ook de tekst die wij hebben verspreid:

Door de sluiting van de scholen en de kinderopvang kan er een probleem ontstaan voor ouders en verzorgenden die werken in cruciale beroepen. Voor hen wordt er kinderopvang geboden.

Ook kinderen en jongeren die geen veilige thuissituatie hebben mogen gebruik maken van opvang.

Voor wie?

Het gaat om ouders en verzorgers die beide een cruciaal beroep hebben. Klik op de link voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
Wanneer één van beide ouders een cruciaal beroep heeft en de andere ouder niet, dan moet er in principe zelf opvang worden geregeld. Lukt dat niet? Dan kunnen ze alsnog gebruik maken van kinderopvang.

Ook kinderen en jongeren die geen veilige thuissituatie hebben, kunnen van opvang gebruik maken. Denkt u dat uw kind hiervoor in aanmerking komt of heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via: kindernoodopvang@gemeente-oldambt.nl of bel ons op (0597) 48 20 00.

Let op: alleen kinderen zonder gezondheidsklachten worden opgevangen.

Waar worden kinderen opgevangen?

In principe gaat de opvang de komende periode via uw eigen school of kinderopvang. Gaat uw kind normaal naar school of naar een opvang? Neem dan contact op met uw school of opvang om kinderopvang te regelen. Is uw kind nog niet schoolgaand of maakt u normaal geen gebruik van opvang? Neem dan contact met ons op via kindernoodopvang@gemeente-oldambt.nl of (0597) 48 20 00. Wij zorgen dan samen met u voor een oplossing. Laat u in de mail naar ons uw telefoonnummer achter? Dan kunnen we u ook bellen als dat nodig is.

Veelgestelde vragen

Klik op de link voor de pagina van de Rijksoverheid met een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en de kinderopvang.

Informatie voor (jeugd)zorgprofessionals over kinder(nood)opvang

Wil u met de gemeente spreken over bijvoorbeeld een onveilige thuissituatie of heeft u vragen over onze aanpak van de kinder(nood)opvang? Bel of mail dan met uw gebruikelijke contactpersoon van de gemeente. Lukt dat niet? Neem dan contact met ons op via het eerder genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Als jullie over bovenstaande contact met ons willen dan kunnen jullie te allen tijde contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Anke de Klerk
Beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken
Gemeente Oldambt

www.gemeente-oldambt.nl

E: info@gemeente-oldambt.nl