ISO-Kwaliteit2022-02-17T14:16:44+01:00

ISO Kwaliteit

Op 21 december 2017 heeft Stichting BEZINN voor het eerst het certificaat ISO 9001:2015 toegekend gekregen van TÜV Rheinland Nederland B.V. voor de duur van drie jaar.

In april 2021 is door een heraudit vastgesteld dat Stichting BEZINN nog steeds aan de eisen voldoet. Het certificaat is nu geldig van 7 april 2021 tot 6 april 2024.

Scope:

  • Het als zorgaanbieder bieden van diverse vormen van zorgtrajecten (dagbesteding, logeren, woonzorg en individuele begeleiding) op zorgboerderijen en andere kleinschalige zorglocaties waarbij o.a. zorgplannen worden gemaakt en contractmanagement wordt uitgevoerd.
  • Het als zorgaanbieder begeleiden en ondersteunen van de locaties in de zorgprocessen.
  • Het leveren en ondersteunen van administratieve processen op de zorgboerderijen en locaties.

 

Stichting BEZINN heeft een:

  • Vertrouwenspersoon; de heer W. Hulshof
  • Kwaliteitsfunctionaris; Nog in overleg met externe partij.
  • Geschillencommissie; Nog in overleg met externe partij. Via de FLZ kan nu al gebruikt gemaakt worden van een geschillencommissie.

De bij Stichting BEZINN aangesloten zorgboerderijen hebben het kwaliteitskeurmerk ‘kwaliteit laat je zien’ van de landelijke Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) of een ‘opstapcertificaat zorgboerderijen’ van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

Dit houdt in dat alle zorgboerderijen werken met persoonlijke zorgplannen en leerdoelen, dat er gekwalificeerde begeleiders in dienst zijn en dat de locaties voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Stichting BEZINN maakt deel uit van de landelijke FLZ, die het kwaliteitssysteem ‘kwaliteit laat je zien’ controleert en waarborgt.

Stichting BEZINN heeft kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staan. Daarom staat het onderwerp vaak centraal in (bij)scholing en uitwisselingsbijeenkomsten.

 

 

 

 

Ga naar de bovenkant