Iso kwaliteit

Op 21 december 2017 heeft Stichting BEZINN het certificaat ISO 9001:2015 toegekend gekregen van TÜV Rheinland Nederland B.V. voor de duur van drie jaar.
Scope:

  • Het leveren van administratieve ondersteuning aan zorgboerderijen
  • Het bieden van zorg op zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgondernemingen waarbij zorgplannen worden gemaakt en contractmanagement wordt uitgevoerd
  • Als hoofdaannemer begeleiden van onderaannemers (zorgboeren)

Stichting BEZINN heeft een:

  • Vertrouwenspersoon; de heer W. Hulshof
  • Kwaliteitsfunctionaris; voorzitter Interprovinciale Klachtencommissie Groningen / Drenthe

Stichting BEZINN is op dit moment in overleg met Werk Pro Groningen om aan te sluiten bij een geschillencommissie. Via het FLZ kan nu al gebruikt gemaakt worden van een geschillencommissie.