Beste zorgaanbieders,

Graag willen wij u aandacht vragen voor het volgende. Als lokale overheid willen wij oproepen zoveel mogelijk gehoor te geven aan de oproep van het RIVM en de maatregelen die het Kabinet heeft genomen/afgekondigd om verspreiding van het Coronavirus in te dammen. Dat betekent ook het beperken van sociale contacten. Er komen bij ons signalen binnen dat, ondanks de maatregelen en oproepen van het Kabinet, er locaties zijn waarbij zorg en ondersteuning wordt geleverd die als uitstelbaar kan worden beschouwd.

Voor een groot deel is zorg vanuit de Wmo, goed uitstelbaar zonder noemenswaardige gevolgen. Wij scharen Huishoudelijke Hulp en dagbesteding als zorg die goed uitstelbaar is.

Wanneer zorg wordt uitgesteld en er daardoor een beroep wordt gedaan op crisisdiensten of medische zorg, dan is de zorg niet uitstelbaar. Het is immers de bedoeling om de medische diensten zoveel mogelijk te ontlasten bij de bestrijding van het  Coronavirus.

Individuele specialistische begeleiding (hoge afhankelijkheid), arrangement dementie en Beschermd Wonen vallen ons inzien onder niet uitstelbare zorg.

Uiteraard maakt u als zorgaanbieder uw eigen professionele afwegingen en neemt daarin uw eigen besluiten, maar hierbij doen wij een dringende oproep om zorg die uitstelbaar is, uit te stellen.

Het betreft hier een kwetsbare groep inwoners, waar wij allen een verantwoordelijkheid voor hebben. In het geval van calamiteiten, vragen wij u daar melding van te doen bij ons.

Wij beseffen ons terdege dat de algehele situatie uw financiële positie kan raken. Wij volgen daarin voorlopig de maatregelen en koers van het Kabinet, tot nadere berichtgeving.

 

Namens de Colleges van BenW van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel,

Met vriendelijke groet,

Sjouke Meekma

Accountmanager Sociaal Domein

Team Belied

Ôfdieling Meidwaan & Soarch