Beste zorgaanbieder,

Het Kabinet heeft donderdag 12 maart en zondag 15 maart maatregelen opgelegd om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Die maatregelen hebben gevolgen voor ons allen. Zo ook voor de voortgang van de hulp en ondersteuning aan inwoners van de gemeente Midden-Groningen.

De gemeente Midden-Groningen verwacht dat zorgaanbieders de richtlijnen van het RIVM volgen. Zorgaanbieders maken een eigen afweging over het wel of niet doorgaan van de zorg. Daarbij gaan wij er vanuit dat in die afweging de gezondheid en veiligheid van onze inwoners altijd voorop staat.

Het kabinet vraagt mensen zoveel mogelijk thuis te werken, bezoek aan personen met een lagere weerstand te beperken en grote groepen te vermijden. Dit is de reden dat veel van u heeft besloten om dagbesteding, in ieder geval voor externe cliënten, te sluiten.

Voor cliënten die hulp en ondersteuning aan huis ontvangen hopen wij dat deze zoveel als mogelijk en verantwoord zal worden voortgezet. Als blijkt dat de cliënt of een medebewoner last heeft van neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn, koorts of onlangs fysiek in contact is geweest met iemand die Corona heeft gaan wij ervan uit dat de hulp en ondersteuning waar mogelijk op afstand wordt voortgezet (telefonisch of videobellen).

Omdat alles zo ontzettend snel gaat en veel nog onzeker is, vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar in contact blijven. Bij vragen, opmerkingen of behoefte aan overleg kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via contractmanagement.wmo@midden-groningen.nl

We gaan er als gemeente van uit dat u als zorgaanbieder de komende periode er alles aan doet om uw bijdrage te leveren aan de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Wij danken u daar hartelijk voor en hebben veel waardering voor uw inzet. Onze bewondering gaat uit naar iedereen die in deze omstandigheden voor elkaar zorgt. Samen maken we het verschil.

FAQ:

We hebben de dagbestedingslocatie dichtgedaan, hoe gaan we nu om met al dan niet declareren?

  • In eerste instantie blijven wij bij het standpunt dat alleen daadwerkelijk geleverde uren gedeclareerd mogen worden. Binnen de huidige, ongebruikelijke situatie stimuleren wij wel creativiteit; is de dagbesteding gesloten maar kunt u wel op een andere manier uw cliënten begeleiden, door bijvoorbeeld te (video)bellen, een boodschap te doen, te zorgen dat iemand thuis een activiteit kan doen et cetera, dan gaan wij akkoord dat u hiervoor een redelijke declaratie indient.
  • Ook willen wij u wijzen op het aanvragen van werktijdverkorting: https://www.uwv.nl/werkgevers/tijdelijk-minder-werk/detail/werktijdverkorting

Als organisatie kiezen wij ervoor geen fysieke ambulante begeleiding te bieden, wat vindt de gemeente hiervan?

  • Wij gaan ervan uit dat u, als professional de juiste afweging Wij verwachten ook dat u kijkt naar wat er wel kan, bijvoorbeeld (beeld) bellen.
  • Wij maken ons wel zorgen om de gezinnen waar geen begeleiding meer komt, waar de druk door het 24-7 bij elkaar op de lip zitten Wij willen een beroep op u doen om hierin zoveel mogelijk tot steun en ontlasting te zijn.

Mag ik creatief omgaan met het bieden van begeleiding?

  • Zoals eerder gezegd blijven wij bij het standpunt dat alleen daadwerkelijke uren gedeclareerd mogen In deze situatie moeten we wel creatief zijn met elkaar. We laten dus los dat alleen fysieke begeleiding gedeclareerd mag worden. Ook (beeld)bellen, boodschappen doen, materiaal regelen of wat u ook bedenkt dat zou kunnen helpen stimuleren wij en kunt u declareren.
  • Moet er vanwege een veranderende situatie meer inzet of zwaardere ondersteuning nodig zijn dan dient u contact op te nemen met de betreffende casemanager