Beste gecontracteerde zorgaanbieder,

Ik merk dat er wat onduidelijkheid is over het aanbieden van dagbesteding en het vervoer naar dagbesteding, vandaar dat ik deze informerende mail stuur.

Voor de aanbieders die hebben besloten om weer dagbesteding aan te gaan bieden is het van belang om te weten dat je alleen van cliënten kunt vragen om zelf zorg te dragen voor hun vervoer naar de dagbesteding en weer terug. Indien iemand niet in staat is om met behulp van zijn/haar netwerk naar dagbesteding te reizen dan dient een alternatieve vorm van ondersteuning ingezet te worden zoal bellen, Facetime, huisbezoek, 1 op 1 wandelen enz.

Het is niet de bedoeling dat de VSP auto wordt ingezet hiervoor.

Ook is het niet de bedoeling dat hiervoor een taxipas wordt aangevraagd.

Met vriendelijke groet,

Saskia Linders

Regisseur Sociaal Domein

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)

Crackstraat 2 | 8441 ES Heerenveen

Postbus 15.000 | 8440 GA Heerenveen

(0513) 617 836