Beste gecontracteerde zorgaanbieders,

De afgelopen periode heb ik jullie op de hoogte gehouden van de maatregelen die de gemeente Heerenveen heeft getroffen naar aanleiding van het Coronavirus.

Inmiddels zijn er landelijk richtlijnen opgesteld. Onze gemeente heeft deze landelijke richtlijnen gezien en we zijn ermee bezig om deze te vertalen naar onze gemeente. Bij deze wil ik jullie alvast informeren dat we ernaar streven om volgende week meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over onze aanpassing in de richtlijnen.

Op dit moment komen er van enkele zorgaanbieders vragen binnen over de juiste declaratiewijze. Mijn advies is om in deze ons nadere bericht even af te wachten, indien dit mogelijk is.

Ik zal jullie zo snel mogelijk nader informeren.

Met vriendelijke groet,

Saskia Linders

Regisseur Sociaal Domein

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)

Crackstraat 2 | 8441 ES Heerenveen

Postbus 15.000 | 8440 GA Heerenveen