Geachte zorgboeren en zorgboerinnen,

In aanvulling op ons mailbericht van gisteravond informeren wij u graag opnieuw over de aanpak van het corona virus. Dit naar aanleiding van de aanvullende maatregelen die het kabinet vandaag heeft genomen.

Om de verspreiding van het virus te vertragen, wordt iedereen gevraagd om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.
De landelijke maatregelen vereisen nog niet dat zorg op zorgboerderijen beëindigd moet worden.

Wij hebben naar aanleiding hiervan vanavond overleg gevoerd met meerdere leden. In meerdere regio’s en op meerdere zorgboerderijen is besloten en/of dringend geadviseerd om de dagbesteding op zorgboerderijen per direct op te schorten tot en met 6 april 2020.
In de komende dagen overwegen vele regionale organisaties vergelijkbare scenario’s. In het belang van uw eigen gezondheid, die van uw deelnemers en de samenleving als geheel steunen wij deze lijn.

Wij realiseren ons dat dit geen makkelijke keuze is met mogelijk verstrekkende consequenties. Zowel voor uzelf als voor uw deelnemers en hun naasten, en professionals in de zorg.
Per deelnemer zal gekeken moeten worden hoe de zorg kan worden gecontinueerd en/of ingericht.
Bijvoorbeeld voor deelnemers van wie de mantelzorgers/ouders behoren tot de cruciale beroepsgroepen.

Wat u ook besluit, bespreek het ook met uw contractpartners (in veel gevallen loopt dit via de inkooporganisatie) hoe omgegaan kan worden met eventuele financiële gevolgen.

Wij zullen u blijven informeren en wensen iedereen sterkte. Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, laat het ons weten.

Sterkte,

Maaike de Vries, voorzitter
Maarten Fischer, directeur

Federatie Landbouw en Zorg