Beste zorgboeren en -boerinnen,

Het zijn even roerige tijden met de uitbraak van Corona.
Jullie krijgen vast al vanuit meerdere hoeken berichten over de actuele stand van zaken, maar gezien het aantal mails en telefoontjes bestaat er alsnog een behoefte vanuit individuele zorgboerderijen aan informatie.
Daarom hebben wij in samenspraak met de regionale verenigingen en inkooporganisaties besloten om op dit moment ook nog een bericht vanuit de Federatie te sturen. Dit is wat ons betreft aanvullend aan de berichten die de regio stuurt; dit laatste is leidend.

Op dit moment (14 maart 22 uur) maar dat kan snel veranderen, zijn de uitgangspunten als volgt:

Wij adviseren om de richtlijnen van het RIVM en de GGD te volgen qua preventie van de verspreiding en wat te doen als het zich toch voordoet. Die landelijke richtlijnen bepalen op dit moment niet dat zorgboerderijen gesloten moeten worden. Wij zien wel dat hier lokale en regionale uitzonderingen op zijn, zoals in Oost Brabant en specifieke gemeenten; en dat sommige mantelzorgers besluiten om hun familieleden thuis te houden. Wij adviseren om hierbij uit te gaan van richtlijnen vanuit eigen gemeente, regionale organisatie en eventuele andere contractpartners.
Voor de cliënten op zorgboerderijen is de zorg vaak essentieel en wij horen vanuit alle regio’s dat gemeentes en zorgkantoren het ook erg waarderen dat de zorg op dit moment nog gegeven kan worden.
Wij kunnen op dit moment niet voorspellen wat er vanuit de overheid zal worden gedaan met de gederfde inkomsten, maar het is wel een goed idee om dat nu te gaan bijhouden. Dat wordt soms al vanuit de regio gedaan, het hoeft niet dubbel. Verder komen bij ons meerdere geluiden binnen over de wijze waarop gemeenten omgaan met het opschorten van dagbesteding: doorbetaling, geen betaling, mogelijkheden voor ambulante zorg. Bespreek dit met je inkooporganisatie of contractpartners.

Verdere tips:
Personeel of cliënten met klachten zoals hieronder beschreven – of mensen die de afgelopen 14 dagen in een risicogebied zijn geweest – blijven thuis; en voor deelnemers die op de zorgboerderij wonen geldt hetzelfde, maar dan is de zorgboerderij hun thuis. Handel hierbij in samenspraak met de Huisarts en/of GGD.
Het is verstandig om bij het schoonmaken extra inzet te plegen op het reinigen van toiletten, wasbakken, kranen, eventuele hand-/vaatdoeken (momenteel sowieso beter papier) en (trap)leuningen. En deelnemers eraan te herinneren dat zij vaker hun handen te wassen.
Werkgevers (dus ook Zorgboeren) die door het Coronavirus tijdelijk minder werk hebben voor hun werknemers, kunnen bij het UWV een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen. Via deze regeling kunnen werknemers vervolgens een tijdelijke ww-uitkering krijgen.
Maak zelf de afweging of zorgboeren bezoek vanuit buiten uitstellen (groepsontvangst, introductie nieuwe deelnemers, rondleidingen,…); de tendens lijkt momenteel dat mensen afspraken en bijeenkomsten zoveel mogelijk uitstellen of telefonisch houden.

Wellicht ten overvloede de actuele richtlijnen vanuit de overheid (d.d. 14-3-2020):

Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten. Bel pas met een huisarts als de klachten verergeren.

Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zo veel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.

Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand): vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.

Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.

Scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuisblijven.
(bron: Rijksoverheid.nl)

Hou verder graag gewoon de berichtgeving in de gaten.
Sterkte en met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Maarten Fischer
Directeur Federatie Landbouw en Zorg